Piknik powstańczy

11 sierpnia pracownicy Polskiej Grupy Górniczej świętowali obchody 100. rocznicy I powstania śląskiego na pikniku rodzinnym. Miejscem spotkania, które odbyło się po uroczystej mszy świętej, były ogrody kurii.
Licznie zgromadzonym gościom przygrywała orkiestra Happy Big Band pod kierownictwem Mirosława Kaszuby, odbywały się atrakcyjne konkursy dla młodszych i starszych. Powstańczy piknik odwiedziło około 3 tys. osób, wśród nich przedstawiciele rządu i PGG. Wiceminister energii Adam Gawęda powiedział, że nie możemy zapominać o tych, którzy ofiarowali swoją krew i pot po to, abyśmy mogli żyć w wolnej Polsce. Większość powstańców stanowili górnicy, z których około 1,4 tys. z oddało życie za przyłączenie Górnego Śląska do Polski. Prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala podkreślił, że tradycje powstańcze są wciąż żywe wśród górniczej braci. ? Dowodem tego jest chociażby dzisiejsza uroczystość. W strukturach PGG jest kopalnia w Mysłowicach, gdzie rozpoczęło się I powstanie śląskie.