Płyny do dezynfekcji dla WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o.

W ramach akcji ?Górnicy górnikom? Spółka KGHM Polska Miedź przekazała do WĘGLOKOKSU KRAJ blisko 600 litrów płynu do dezynfekcji oraz 9600 sztuk jednorazowych saszetek ze środkiem dezynfekcyjnym.
KGHM bardzo aktywnie zaangażował się w różne działania związane z walką z koronawirusem w Polsce. Firma, w swojej spółce zależnej NITROERG już w marcu rozpoczęła produkcję płynu biobójczego, który trafił do polskich szpitali, domów opieki społecznej i instytucji zaangażowanych w walkę z pandemią.
Przekazanie darowizny nastąpiło pod siedzibą Spółki WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich, gdzie Prezes Grzegorz Wacławek podziękował wszystkim pracownikom KGHM Polska Miedź, za wspaniałą inicjatywę.
Szczególne podziękowanie skierowane zostało do Pana Marcina Chludzińskiego – Prezesa KGHM Polska Miedź, za szeroki gest i nieocenioną pomoc dla Śląska oraz KWK Bobrek-Piekary, w tym trudnym czasie.
Okazane wsparcie stanowi ważny element walki z pandemią, która mocno dotknęła branżę wydobywczą. Akcja ?Górnicy górnikom? w ramach której przekazano środki do dezynfekcji jest doskonałym przykładem poczucia solidarności i wyrazem realizacji polityki społecznej odpowiedzialności biznesu, bardzo istotnej w obecnych czasach. Wyrażamy głębokie uznanie dla tego typu działań, doceniając tym samym bardzo duże zaangażowanie wszystkich pracowników Spółki KGHM Polska Miedź ? podkreślił Grzegorz Wacławek, prezes Węglokoks Kraj Sp. z o.o.