Po pracy zostań w domu

Trwają badania przesiewowe na obecność koronowirusa wśród pracowników kopalni Pniówek. Osoby kierowane na badania powinny bezwzględnie podporządkować się zaleceniom przekazywanym przez kierownictwo kopalni. Zarząd oraz Sztab Kryzysowy Jastrzębskiej Spółki Węglowej apelują do pracowników Spółki o to, aby w czasie wolnym do minimum ograniczyli swoją aktywność i w miarę możliwości nie opuszczali swoich domów.
– Sytuacja jest poważna. W kopalniach JSW mamy już 63 przypadki zachorowań na COVID-19, na kwarantannie przebywa ponad 270 pracowników. Spółka robi wszystko, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa wśród załogi, dlatego apelujemy do naszych pracowników, aby po pracy pozostali w swoich domach. Należy bezwzględnie podporządkować się zaleceniom przekazywanym przez kierownictwo kopalń i Sztab Kryzysowy JSW. Tylko w ten sposób możemy zminimalizować zagrożenie zarażeniem – mówi Artur Dyczko, szef Sztabu Kryzysowego JSW.
Potwierdzono zarażenie 63 pracowników, 59 z nich to pracownicy KWK Pniówek, 2 osoby są pracownikami Ruchu Zofiówka, a kolejne 2 KWK Jastrzębie-Bzie. W czwartek, 7 maja rozpoczęły się badania przesiewowe górników z kopalni Pniówek. W czwartek i w piątek przebadano prawie 400 osób. Wyniki nie są jeszcze znane. Kolejne grupy pracowników będą wzywane na badania w sobotę (9 maja) i w niedzielę (10 maja). Skala badań pracowników JSW będzie dostosowana do rozwoju sytuacji. Sztab Kryzysowy JSW prosi, aby pracownicy stosowali się do zaleceń przekazywanych na bieżąco przez dyrekcję zakładów naszej Spółki.
– Proszę wszystkich pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej o zachowanie szczególnej ostrożności poza pracą. Dbajcie o swoje bezpieczeństwo, bo dzięki temu zadbacie o bezpieczeństwo swoich bliskich i kolegów w pracy. Stosujcie się do zaleceń z czasów wzmożonej walki z groźbą rozprzestrzeniania choroby – apeluje Włodzimierz Hereźniak, prezes zarządu JSW. – Bezpieczeństwo pracowników jest dla nas najważniejsze, ale bez odpowiedzialnej postawy załogi nie uda nam się ograniczyć skutków pandemii – dodaje prezes Hereźniak.
Jastrzębska Spółka Węglowa od marca stosuje procedury mające zminimalizować ryzyko zarażenia koronawirusem. Są one zgodne z zaleceniami Międzynarodowej Organizacji Zdrowia i polskiego ministerstwa zdrowia. Sztab kryzysowy JSW podjął wiele działań, aby chronić pracowników. Ograniczono liczbę osób w windach zjeżdżających pod ziemię i wyjeżdżających na powierzchnię. Górnicy używają ochronnych masek i okularów nie tylko na stanowiskach pracy, ale także w drodze do nich. JSW kupiła dla każdego pracownika maseczki wielokrotnego użytku. Systematycznie przeprowadzana jest dezynfekcja najbardziej newralgicznych miejsc – łaźni, lampowni, cechowni i ważnych ciągów komunikacyjnych oraz wind górniczych (tzw. szoli). Odkażane są także podziemne kolejki i dworce. Codziennie odbywa się pomiar temperatury ciała wchodzących na teren zakładu pracowników. Pracę załóg górniczych tak zorganizowano, aby ograniczyć kontakty pracowników pracujących na różnych zmianach. Spółka zastosowała wszystkie dostępne środki, aby zminimalizować ryzyko zarażenia.