Podpisano porozumienie z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi w TAURON Wydobycie

Uruchomienie środków pieniężnych dla pracowników TAURON Wydobycie, w ramach funduszu płac to główne postanowienie podpisanego porozumienia pomiędzy reprezentatywnymi organizacjami związkowymi TAURON Wydobycie a zarządem Spółki. Przyspieszone zostają również rozmowy płacowe Rady Społecznej Grupy TAURON.
Wczorajsze porozumienie to efekt prowadzonych od tygodnia rozmów z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi w segmencie wydobywczym Grupy TAURON.
Zgodnie z jego zapisami pracownikom TAURON Wydobycie zostaną wypłacone jeszcze w lipcu środki pieniężne z funduszu płac Spółki – naliczone na podstawie ?Porozumienia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń w Spółkach Zależnych Grupy TAURON w latach 2017 -2019?.
Wysokość indywidualnej wypłaty będzie uzależniona od ilości przepracowanych dni roboczych w pierwszym półroczu 2019 r. W ramach wyżej wymienionych uzgodnień wypłacone zostanie pracownikom średnio po 1000 zł brutto.
W sierpniu br. rozpoczną się przyspieszone o miesiąc rozmowy Rady Społecznej dotyczące wzrostu wynagrodzeń pracowników Grupy TAURON.
– Grupa TAURON i tym samym spółka TAURON Wydobycie przykładają dużą wagę do spraw społecznych, czego wyrazem jest aktywny dialog ze reprezentatywnymi organizacjami związkowymi ? mówi Andrzej Okoń, wiceprezes TAURON Wydobycie.
Podpisane porozumienie odnosi się również do zgłaszanych kwestii związanych z organizacją pracy zakładów górniczych i stanem sprzętu technicznego. W tym zakresie porozumienie przewiduje niezwłoczne przeprowadzenie audytu przez służby techniczne zakładów górniczych.