Podpisano umowę na uzdatnianie cmentarza w Trzebini

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. zawarła umowę na Wykonanie rozpoznania geotechnicznego oraz robót uzdatniających i zabezpieczających teren przed powstawaniem deformacji nieciągłych spowodowanych płytkim kopalnictwem byłej KWK ?Siersza? w rejonie Cmentarza przy ul. Jana Pawła II w Trzebini.

Wykonawcą prac uzdatniających teren nekropolii jest FIBRENET Group sp. z o.o. z Sosnowca, wybrany w drodze przeprowadzonego przez SRK S.A. postępowania przetargowego zgodnego z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
W pierwszej kolejności Wykonawca przeprowadzi we własnym zakresie badania geofizyczne i geotechniczne gruntu oraz wykona projekt robót. Jeszcze we wrześniu mają rozpocząć się pierwsze tzw. prace w terenie. Zatłaczanie mieszaniny stabilizującej grunt poprzez wykonane wcześniej otwory, firma planuje rozpocząć od października. Zgodnie z zawartą umową, prace uzdatniające teren cmentarza w Trzebini mają potrwać maksymalnie 12 miesięcy.