Podziemny zbiornik na urobek w kopalni Mysłowice-Wesoła przeszedł modernizację przy pomocy technik alpinistycznych

Zbudowany ponad 40 lat temu podziemny zbiornik na urobek na poziomie 465 metrów w kopalni Mysłowice-Wesoła (zbiornik retencyjny nr 4) został gruntownie zmodernizowany. Remont został przeprowadzony przez pracowników zakładu za pomocą technik alpinistyki przemysłowej.

Zbiorniki retencyjne w kopalniach pozwalają na tymczasowe magazynowanie węgla, dzięki czemu zapewniają ciągłość produkcji. Wybudowany w 1982 roku w kopalni Mysłowice-Wesoła zbiornik na urobek wymagał naprawy w północnej i południowej części. Jednak jak w większości tego typu obiektów, nie było łatwo przeprowadzić prac remontowych, z uwagi na utrudniony dostęp.
Pracownicy kopalni Mysłowice-Wesoła z odpowiednimi kwalifikacjami, zarówno przy ocenie stanu technicznego zbiornika, jak i przy jego remoncie, wykorzystali innowacyjne techniki dotarcia do trudno dostępnych miejsc, takie jak alpinizm przemysłowy. Ubytki zostały uzupełnione, a cała konstrukcja – wzmocniona.
– Remont ten był niezbędny dla utrzymania bezpieczeństwa i efektywności procesu wydobywczego w kopalni, uwzględniając znaczenie utrzymania infrastruktury górniczej– podkreśla naczelny inżynier Oddziału KWK Mysłowice-Wesoła Zbigniew Lewandowski.
Oprac. na podstawie – Zbigniew Piksa „Magazyn PGG”
fot. PGG S.A.