Pół wieku kopalni

W ramach tradycyjnej Barbórki świętowano 50-lecie działalności kopalni Borynia. Przed zakładem odsłonięto dziś tablicę upamiętniającą tragicznie zmarłych górników
W tym roku, ze względu na ograniczenia spowodowane pandemią Covid-19, uroczystości Barbórkowe miały charakter symboliczny. Najpierw w cechowni Ruchu Borynia oraz przed cechownią złożono kwiaty przed wizerunkiem św. Barbary, a później odsłonięto tablicę pamiątkową. Obelisk znajdujący się przed bramą kopalni upamiętnia górników, którzy zginęli tragicznie w tym zakładzie. Tablicę odsłonili Tomasz Cudny, prezes zarządu JSW S.A., Artur Wojtków, zastępca prezesa ds. pracy i polityki społecznej oraz Marian Zmarzły, dyrektor kopalni Borynia-Zofiówka.

Uroczystości barbórkowe zakończono mszą świętą w intencji górników w kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Jastrzębiu-Szerokiej. W obchodach barbórkowych wzięli udział miedzy innymi członkowie zarządu JSW S.A., a także władze kopalni i przedstawiciele związków zawodowych.
Uroczyste otwarcie kopalni Borynia odbyło się przeddzień Barbórki 1971 roku. Oficjalnego otwarcia dokonał Edward Gierek, ówczesny I Sekretarz PZPR. Meldunek o przygotowaniu i gotowości zakładu do uruchomienia złożył pierwszy dyrektor kopalni Maksymilian Tarabura. Do dziś górnicy Boryni wydobyli 113,1 mln ton węgla. W tym czasie pracowało tam w sumie 35 300 osób. Obecnie załoga kopalni prowadzi prace nad drążeniem wyrobisk technologicznych z pokładu 950, które pozwolą na pogłębienie szybu II i rozpoczęcie prac na nowym poziomie 1120 m. Uruchomienie wydobycia z nowego poziomu planowane jest na 2030 rok, jednak pierwsze ściany przynależne do tego poziomu zostaną uruchomione podpoziomowo już w 2027 roku. Według szacunków zasoby kopalni umożliwią jej funkcjonowanie do 2051 roku.