Polska Grupa Górnicza S.A. uhonorowana Nagrodą Prospera 2022

W dniu 21 czerwca 2022 r. na uroczystej gali zorganizowanej przez Pocztę Polską S.A. w Warszawie Polska Grupa Górnicza S.A. została uhonorowana Nagrodą Prospera 2022 w kategorii Dynamika Wzrostu Sprzedaży.

W uzasadnieniu do nagrody podkreślano, iż jest to udany przykład synergii między podmiotami Skarbu Państwa, która w krótkim czasie przyniosła obopólne korzyści. Poczta Polska S.A. od września 2021 roku realizuje na terenie całego kraju usługę kurierską węgla konfekcjonowanego sprzedawanego w sklepie internetowym PGG. Cena dostawy węgla do gospodarstwa domowego jest jednakowa na terenie całego kraju.
Współpraca pomiędzy Polską Grupą Górniczą S.A. a Pocztą Polską przebiega bardzo dobrze, gwarantując PGG S.A. profesjonalną usługę, zaś Poczcie stabilne przychody.
Nagrodę w imieniu Spółki odebrał Wiceprezes ds. Sprzedaży PGG S.A. Adam Gorszanów.