Pomiary w gminach potwierdzają wysoką skuteczność i niskoemisyjność Ekogroszku Karolinka

Spalanie Ekogroszku Karolinka może zredukować emisję zanieczyszczeń nawet o 50% w porównaniu do emisji towarzyszącej spalaniu tradycyjnych paliw węglowych ? wynika z badań przeprowadzonych przez ekspertów z Instytutu Paliw i Energii w Zabrzu w ramach Programu Polskiej Grupy Górniczej S.A. – KAROLINKA 2.0. Specjaliści z IPiE w Zabrzu na zlecenie spółki zrealizowali pomiary na urządzeniach grzewczych zainstalowanych w jednostkach samorządowych podlegających gminom: Bojszowy, Kuźnia Raciborska i Wałcz w warunkach naturalnej eksploatacji. PGG S.A. zamierza niebawem rozszerzyć Program Karolinka 2.0. o kolejne gminy.

Badania emisji związanej ze spalaniem klasycznych paliw węglowych (ekogroszków) i Ekogroszku Karolinka przeprowadzone zostały późną jesienią: w szkole podstawowej w Rudach Raciborskich w Kuźni Raciborskiej, w przedszkolu w Jedlinie w gminie Bojszowy i w szkole w Chwiramie w gminie Wałcz; w warunkach normalnej eksploatacji automatycznych kotłów węglowych (CO i CUW). Trwały kilka miesięcy. Głównym celem Programu Karolinka 2.0. było sprawdzenie czy uzyskane w warunkach laboratoryjnych ponad 30% obniżenie poziomu emisji zanieczyszczeń towarzyszące spalaniu Karolinki jest możliwe do osiągnięcia w rzeczywistych warunkach użytkowania współczesnych kotłów automatycznych.
Wyniki badań nie tylko potwierdziły wcześniej rozpoznane właściwości Ekogroszku Karolinka, ale znacznie przekroczyły oczekiwania technologów odpowiedzialnych za produkcję tej mieszanki paliwowej. Okazało się, że unikalna kompozycja węgli z kopalń PGG i błękitnego paliwa wchodząca w skład Ekogroszku Karolinka stosowana w normalnych warunkach eksploatacyjnych może przyczynić się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń nawet o blisko 50%.
Dzięki spalaniu Karolinki poprawiła się nie tylko jakość powietrza, to paliwo pomaga utrzymać także dłuższą żywotność kotła. Do tego jest bardziej wydajne, bo przy mniejszym zużyciu paliwa, pozwala produkować więcej ciepła. Warto również zwrócić uwagę na takie cechy Karolinki jak łatwy zapłon i stabilne spalanie. Szczegółowe informacje o przebiegu i rezultatach przeprowadzonych pomiarów zawiera sprawozdanie z wykonanych prac przygotowane przez ekspertów z Instytutu Technologii Paliw i Energii w Zabrzu.
PGG S.A. planuje kontynuację Programu Karolinka 2.0 i zaproszenie do udziału kolejnych podmiotów zużywających paliwa węglowe, w szczególności, przedstawiciele PGG S.A. liczą na udział gmin uzdrowiskowych.
Technologia produkcji Ekogroszku Karolinka została opracowana wspólnie z Instytutem Technologii Paliw i Energii w Zabrzu w 2020 roku. Produkcja została uruchomiona w 2021 roku w Zakładzie Produkcji Ekopaliwa PGG S.A. w Woli. Pierwsze partie Karolinki trafiły na rynek pod koniec 2021 roku, a w pierwszych dniach stycznia 2022 roku sprzedaż tego produktu ruszyła też w e-sklepie PGG S.A.
Ekogroszek Karolinka to paliwo, składające się z wysokojakościowych groszków z kopalń PGG S.A. oraz w części ze specjalnego odgazowanego dodatku tzw. blue coal ? błękitnego węgla (nazwa pochodzi od błękitnego koloru płomienia podczas spalania). Porównując w warunkach laboratoryjnych emisję towarzyszącą spalaniu Karolinki z emisjami przy spalaniu klasycznych paliw węglowych uzyskano 30-procentowe zmniejszenie wpływu na środowisko.