Pomoc na wielu płaszczyznach

Działania pomocowe dla Ukrainy prowadzone są w PGG S.A. na różnych płaszczyznach i w zróżnicowany sposób. Spółka we współpracy z Biurem Wojewody Śląskiego podjęła działania w kierunku zabezpieczenia pomocy psychologicznej dla ukraińskich uchodźców, a Zespół Koordynujący podjął decyzję o przekazaniu wsparcia finansowego pracownikom goszczącym ich w swoich domach.

Solidaryzując się z Ukrainą, pracownicy spółki świadczą m.in. pomoc mieszkaniową uchodźcom wojennym. Ponieważ grzecznościowe i nieodpłatne udostępnienie mieszkania wiąże się z pewnym obciążeniem dla domowego budżetu, Zespół Koordynujący podjął decyzję o wypłacie wsparcia finansowego tym pracownikom.
Po złożeniu wniosku poprzez formularz dostępny na Portalu Pracownika, wypłata środków nastąpi 1. kwietnia br.
Ponadto, w odpowiedzi na zabezpieczenie potrzeb i wsparcia zdrowia psychicznego uchodźców wojennych po trudnych doświadczeniach, Polska Grupa Górnicza S.A. koordynuje pomoc psychologiczną w punkcie recepcyjnym przy Pl. Sejmu Śląskiego 2 w Katowicach. Dyżury realizowane są na zasadach wolontariatu, w których uczestniczy grupa psychologów, psychoterapeutów, interwentów kryzysowych.
Wszystkim współpracującym w tej akcji osobom pełnym dobrej woli, zaangażowania i chęci pomocy serdecznie dziękujemy!
W portalu szkoleniowo – rozwojowym Akademia PGG w module ?Psychowsparcie? kontynuowane są publikacje zawierające treści pomagające przetrwać sytuacje kryzysowe i wzmacniające odporność psychiczną. Aktualnie moduł został poszerzony o materiały związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy. Spółka udostępniła dla wszystkich swoich pracowników, którzy czynnie zaangażowani są w pomaganie, informator z istotnymi telefonami związanymi z pomocą psychologiczną i sprawami urzędowymi, odnośnikami do stron internetowych, poradnikami, słownikiem zwrotów przetłumaczonym na język ukraiński. Jednocześnie trwają prace nad zabezpieczeniem pomocy psychologicznej długoterminowej, współpracą z ośrodkami wyspecjalizowanymi w pomocy w sytuacjach kryzysowych.