Ponad pół miliarda zysku

Pierwsze półrocze 2019 roku grupa kapitałowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej zakończyła zyskiem netto w wysokości 547,5 mln zł. Produkcja węgla i koksu wyniosły w tym czasie odpowiednio 7 mln ton i 1,7 mln ton. W drugim kwartale 2019 roku notowania węgli koksowych hard utrzymywały się na stabilnym poziomie ponad 200 USD/t. W czerwcu nastąpiły spadki notowań, nie wpłynęło to jednak na kluczowe inwestycje w Spółce, które wzrosły o 82 proc. w porównaniu do pierwszego półrocza ubiegłego roku.
EBITDA za sześć miesięcy 2019 roku ukształtowała się na poziomie 1,3 mld zł (bez zdarzeń jednorazowych). W tym okresie produkcja węgla wyniosła ponad 7 mln ton (o 11 proc. niższa od produkcji w pierwszym półroczu 2018 roku) i była zgodna z założeniami produkcyjnymi JSW. Należy przy tym zaznaczyć, że w drugim kwartale produkcja węgla była wyższa od produkcji w pierwszym kwartale o 1,3 proc. W tym samym czasie produkcja koksu wyniosła 1,7 mln ton w porównaniu do 1,85 mln ton w analogicznym okresie 2018 roku, przy czym w danych za rok 2018 została ujęta produkcja Koksowni Dębieńsko aktualnie wyłączonej z eksploatacji. W drugim kwartale produkcja koksu była wyższa o 6 proc. od produkcji zrealizowanej przez JSW Koks w czasie pierwszych trzech miesięcy tego roku.
Ceny węgla koksowego i koksu w pierwszym półroczu 2019 roku sprzyjały JSW. Wyniosły odpowiednio 701 zł za tonę i 1 149 zł za tonę. W przypadku węgla koksowego wzrosły o 4,2 proc. w stosunku do cen sprzed roku, a koksu o 6,6 proc. W omawianym okresie przychody ze sprzedaży węgla wyprodukowanego w Grupie JSW do odbiorców zewnętrznych zostały zrealizowane na poziomie prawie 2,5 mld zł w stosunku do 2,7 mld zł w pierwszym półroczu 2018 roku. Przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych do odbiorców zewnętrznych ukształtowały się na poziomie ponad 2 mld zł.