Porozumienie dla cyberbezpieczeństwa

Jastrzębska Spółka Węglowa, Politechnika Śląska i Instytut Techniki Górniczej KOMAG zawarły porozumienie dotyczące współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa. To jedno z najważniejszych współczesnych wyzwań przemysłu wydobywczego, które szczególnego znaczenia nabrało w obliczu konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Budowanie i rozwój bezpieczeństwa teleinformatycznego w Jastrzębskiej Spółce Węglowej od lat ma priorytetowy charakter.

– Jastrzębska Spółka Węglowa z powodzeniem wdraża i wykorzystuje najnowsze technologie. Cyfrowa transformacja przemysłu, pozwala nam skutecznie optymalizować, zarządzać, ale także monitorować i czuwać nad bezpieczeństwem procesów wydobywania i przeróbki węgla koksowego, stając się niezbędnym narzędziem pracy górnika. Niestety, wiąże się to z wieloma cyberzagrożeniami, których skalę dodatkowo potęguje fakt, że nasza spółka w łańcuchu wartości od węgla koksowego do stali jest siłą napędową transformacji energetycznej kraju. Jesteśmy w pełni świadomi skali wyzwań, jakie stoją przed nami, dlatego tak istotna jest dla nas tworzona właśnie platforma współpracy z ośrodkami naukowymi w zakresie cyberbezpieczeństwa. Połączy ona potencjał naukowy Politechniki Śląskiej z kompetencjami badawczo-rozwojowym KOMAG-u oraz przestrzenią praktycznej eksploracji w zakładach Spółki. To, co do tej pory robiliśmy oddzielnie, razem możemy wykonać efektywniej ? powiedział Tomasz Cudny, prezes zarządu JSW S.A. ? Współpraca ma też aspekt edukacyjny. Pozwoli partycypować JSW w kształceniu studentów politechniki, przyszłych specjalistów z zakresu cyberbezpieczeństwa, którzy w przyszłości zasilą kadry naszej Spółki ? dodał prezes JSW.
Współpracy z zakresu cyberbezpieczeństwa patronuje Ministerstwo Aktywów Państwowych. List intencyjny podpisany został przez sygnatariuszy porozumienia w obecności Piotra Pyzika, podsekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, pełnomocnika rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego.
? Zawsze wspieramy projekty integrujące świat nauki ze światem przemysłu, szczególnie gdy współpraca dotyczy tak strategicznych kwestii jak cyberbezpieczeństwo. Znaczenie tego pionierskiego projektu wykracza daleko poza górnictwo i dotyczy także transformacji gospodarczej Śląska i bezpieczeństwa energetycznego kraju ? podkreślił Piotr Pyzik, pełnomocnik rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego.
Współpraca JSW S.A. z Politechniką Śląską i ITG Komag dotyczyć będzie kształcenia studentów politechniki, a także realizacji i wspierania innowacyjnych projektów oraz programów badawczych z zakresu cyberbezpieczeństwa systemów przemysłowych. Nie mniej istotne jest też upowszechnianie ich rezultatów, a także aktywne szkolenie kadr JSW w tym zakresie.
– Cyberataki to realne zagrożenia. Kilka lat temu w Czechach doprowadziły do zatrzymania wydobycia w kilku tamtejszych kopalniach. To nie tylko kwestia wykradania danych, ale poważnych strat gospodarczych, a przede wszystkim bezpieczeństwa górniczych załóg. Potrzebujemy wszechstronnego podejścia do kwestii bezpieczeństwa teleinformatycznego, od szeroko rozumianej profilaktyki i szkoleń do kompleksowego systemu cyberbezpieczeństwa, który musi być nieustająco modernizowany, by cały czas skutecznie zapobiegać wszelkim potencjalnym zagrożeniom cybernetycznym. Do realizacji tego celu posiadamy kadrę naukową i będziemy rozwijać nasze specjalistyczne laboratorium. Naszym największym atutem są lata owocnej współpracy i wiele zrealizowanych projektów zarówno z politechniką jak i Jastrzębską Spółką Węglową – powiedział dr hab. inż. Dariusz Prostański, dyrektor ITG Komag.
Ważnym elementem porozumienia jest praktyczna edukacja przyszłych specjalistów z zakresu cyberbezpieczeństwa. Projekt obejmuje organizację stażów i praktyk dla studentów politechniki, a także udział w zajęciach akademickich inżynierów – praktyków, pracowników JSW.
– Praktyka jest bardzo istotnym elementem kształcenia przyszłych specjalistów z zakresu bezpieczeństwa cybernetycznego. W ten sposób nie tylko w teorii, studenci mogą zmierzyć się z wyzwaniami i problemami, które rozwiązywać będą w przyszłym miejscu pracy ? zauważył prof. dr hab. Franciszek Plewa, Dziekan Wydziału Górnictwa, Inżynierii, Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej, Politechniki Śląskiej.