Porozumienie o współpracy Polskiej Grupy Górniczej S.A. i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

W czwartek 29 września 2022 r. przedstawiciele Polskiej Grupy Górniczej S.A. i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach podpisali porozumienie o współpracy. W ten sposób zobowiązali się do dalszego współdziałania na rzecz rozwoju obu podmiotów.

Porozumienie podpisano w siedzibie PGG S.A. w Katowicach. Strony reprezentowali odpowiednio: prezes zarządu PGG S.A. ? Tomasz Rogala oraz wiceprezes ds. finansowych ? Andrzej Paniczek, rektor UE Katowice ? prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak oraz dyrektor Centrum Badań i Rozwoju, dr inż. Kamila Bartuś.
Do tej pory zespół ekspertów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach opracował już dla Polskiej Grupy Górniczej dokumenty strategiczne takie jak Strategia sponsoringowa czy Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu, jak również zróżnicowane analizy, w tym ocenę marki w mediach, analizę kategorii rynkowej wartości majątku czy analizę efektywności utworzenia centralnych magazynów. Naukowcy prowadzili też warsztaty szkoleniowe i sporządzali specjalistyczne raporty finansowe oraz audyty.
? Podpisanie tego porozumienia jest formalnym przypieczętowaniem dotychczasowej, ale też zobowiązaniem do dalszej współpracy pomiędzy największą spółką górniczą w kraju, a najstarszą uczelnią ekonomiczną na Górnym Śląsku. Pozwoli na dalsze efektywne wykorzystanie potencjału naukowego i badawczego ekspertów, a korzystając z bliskiego sąsiedztwa obu partnerów szybko reagować na zgłaszane potrzeby pracowników spółki w dobie intensywnie zmieniających się warunków występujących w otoczeniu społeczno-gospodarczym ? mówi rektor, prof. Celina M. Olszak.
? Niezmiernie cieszę się, że w ten sposób potwierdzamy bliską współpracę specjalistów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z działającą na Górnym Śląsku największą spółką węglową Unii Europejskiej. Nadajemy tej współpracy trwałe ramy. Myślę, że zwrot górnictwa ku naukowcom-ekonomistom jest dziś szczególnie symboliczny, ponieważ spółka uczestniczy w kluczowych procesach gospodarczych regionu oraz niesie współodpowiedzialność nie tylko za bezpieczeństwo energetyczne w kraju, ale również za bezpieczeństwo wielu tysięcy miejsc pracy. Dlatego nieocenioną wartość ma dla nas możliwość skorzystania ze współczesnej wiedzy eksperckiej w dziedzinie ekonomii. Mam poczucie, że w dobie szalonych wprost wyzwań, jakie niesie unijna transformacja klimatyczno-energetyczna w warunkach katastrofalnego wręcz kryzysu, jakiego doświadczamy po wybuchu wojny w Europie, powinniśmy pilnie przysłuchiwać się tym, którzy posługują się w obliczeniach metodami naukowymi i operują myśleniem krytycznym, a nie życzeniowym. Mówiąc potocznie „liczby nie kłamią” i wiele wskazuje, iż umiejętność zrozumienia tego faktu może wkrótce zadecydować o pomyślności i bezpieczeństwie milionów ludzi ? mówi prezes Polskiej Grupy Górniczej S.A. Tomasz Rogala.
? Na tej współpracy zyskują także nasi naukowcy, doktoranci, studenci i absolwenci. Wspólne projekty realizowane z tak ważnym partnerem to nie tylko okazja do wymiany doświadczeń, ale również nowe obszary do prowadzenia badań. To także doskonałe miejsce do odbycia praktyki, stażu czy pracy u największego pracodawcy w regionie ? dodaje prof. Olszak.
W lipcu tego roku oba podmioty podpisały już trójstronne porozumienie z Głównym Instytutem Górnictwa. Pierwszym efektem tamtego porozumienia są uruchamiane w semestrze zimowym studia podyplomowe ?Menedżer produkcji? dla kadry zarządzającej PGG S.A. (dozoru wyższego i kierownictwa kopalń). Obejmą około 200 godzin zajęć, które po połowie poprowadzą specjaliści GIG i UE Katowice.