Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię miasta Katowice

4 kwietnia br. w siedzibie PGG S.A. Oddział KWK „Mysłowice-Wesoła” w Mysłowicach odbyło się 28. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej kopalń Polskiej Grupy Górniczej S.A. na powierzchnię terenu w granicach administracyjnych miasta Katowice.

Posiedzenie prowadził dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach. W obradach uczestniczyli: wiceprezydent miasta Katowice, dyrektor KWK „Mysłowice-Wesoła” oraz przedstawiciele: Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, Urzędu Miasta Katowice, Oddziału KWK „Mysłowice-Wesoła” i KWK „Staszic-Wujek”, Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział w Rudzie Śląskiej KWK w Całkowitej Likwidacji, a także Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Podczas posiedzenia omówiono zakres eksploatacji górniczej kopalń PGG S.A., dokonanej w IV kwartale 2023 r. i I kwartale br., wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych, deformacji terenu oraz pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu. Przedstawiono postęp prac związanych z likwidacją zakładów górniczych KWK „Wieczorek II” oraz KWK „Boże Dary”, a także zakres usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych PGG S.A.
Ponadto omówiono współpracę organów samorządowych z kopalniami prowadzącymi eksploatację pod terenem miasta Katowice, jak również przekazano informacje na temat planowanego w II i III kwartale br. zakresu eksploatacji górniczej, wraz z prognozami jej wpływów na powierzchnię oraz działaniami profilaktycznymi.