Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Knurowa

W czwartek, 9 maja br. w JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowie”, odbyło się posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Knurowa. W obradach uczestniczyli przedstawiciele: Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku, Urzędu Miasta Knurowa, Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Gliwicach, Nadleśnictwa Rybnik, Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. w Jastrzębiu-Zdroju oraz JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice”.

Program posiedzenia obejmował m.in.:

  • omówienie realizacji uchwał podjętych na poprzednim posiedzeniu Zespołu,
  • sprawozdanie z przebiegu eksploatacji górniczej dokonanej w IV kwartale 2023 r. i I kwartale 2024 r.,
  • omówienie projektowanej eksploatacji górniczej w II i III kwartale 2024 r. oraz jej oddziaływania na powierzchnię terenu,
  • informację dotycząca wystąpienia szkód górniczych w IV kwartale 2023 r. i I kwartale 2024 r. oraz napraw wynikłych z prowadzenia działalności
    górniczej przez JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice”.