Pożar endogeniczny w KWK ?Wieczorek II?

W środę nad ranem w Kopalni Węgla Kamiennego ?Wieczorek II?, wchodzącej w skład Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., na poziomie 630 metrów w rejonie przekopu kierunkowego – tamy izolacyjnej miał miejsce wypływ stężeń tlenku węgla. Zaistniała sytuacja wynika z faktu, iż produkty powstałe w polu pożarowym z roku 2019 przenikają z sąsiedniej kopalni (była KWK Murcki-Staszic) poprzez warstwy górotworu otaczające korek przeciwwybuchowy. Załoga została niezwłocznie wycofana z tego rejonu bez konieczności użycia aparatów ucieczkowych i pochłaniaczy ochronnych.

O godzinie 9:40 (16 listopada) Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego rozpoczął akcję pożarową, polegającą na uszczelnieniu obrysu wyrobiska w rejonie korka przeciwwybuchowego. Wyznaczono strefę zagrożenia obejmującą wyrobiska na poziomie 630m oraz drogę wentylacyjną do szybu wentylacyjnego ?Giszowiec?
o długości ok. 700 m. Prowadzona akcja pożarowa nie wpływa na pozostałe rejony kopalni wraz z szybem ?Roździeński?.