Pracownicy kopalni Bogdanka otrzymują drugą część nagrody za 2019 r.

W ubiegłym roku kopalnia Bogdanka osiągnęła rekordowe wydobycie na poziomie 9,4 mln ton węgla. Przeniosło się to na dobre wyniki finansowe. W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2019 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 1,6 mld zł wobec 1,3 mld tys. zł w analogicznym okresie 2018 r., oznacza to wzrost o 21,7 proc.
Zysk netto grupy za trzy kwartały 2019 r. wyniósł 263,9 mln zł wobec 76 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku – to wzrost 247,2 proc.
Jednym z efektów tych wyników jest nagroda roczna dla pracowników kopalni. Druga rata tej nagrody jest wypłacana 17 stycznia 2020 r.
Wysokość nagrody została indywidualnie wyliczana dla każdego z pracowników. Druga rata nagrody została podzielona na dwie części: stałą, stanowiącą 70 proc. nagrody, i część zmienną, stanowiącą 30 proc. nagrody.
Maksymalna wielkość części stałej drugiej raty nagrody na pracownika zatrudnionego pod ziemią wyniosła 2.000 zł brutto, w zakładzie przeróbki 1.600 zł brutto, a na powierzchni 1.500 zł brutto.