Pracownicy rybnickich kopalń i zakładów uczestniczą w warsztatach

Zespół szkoleniowców z PGG S.A., przeprowadza w Ruchu Jankowice KWK ROW kolejny cykl spotkań programu edukacyjno?informacyjnego ?Stan epidemii ? dobre praktyki?. W warsztatach realizowanych w ramach współpracy Polskiej Grupy Górniczej i Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych PZUW uczestniczą w tym tygodniu pracownicy rybnickich kopalń i zakładów PGG S.A.

Schemat spotkań jest stały – przypomnijmy, że składa się on z części teoretycznej i praktycznej. Właśnie warsztaty to clou programu, nad jego przebiegiem czuwa zespół Departamentu Wsparcia HR.
? Mimo, że każde szkolenie ma jeden podstawowy cel ? wypracowanie dobrych praktyk i zachowań w sytuacjach kryzysowych przebieg warsztatów a szczególnie dyskusja i wymiana doświadczeń różni się w zależności od uczestników uczestniczących w spotkaniach. Jedno jest wspólne ? każdy chciałby wrócić do normalności, aby pandemia była już historią ? mówi Andrzej Sączek, dyrektor Departamentu Wsparcia HR w centrali PGG.
– Jednak rzeczywistość wskazuje na to, że pandemia koronawirusa nie została całkowicie zażegnana. Epidemiolodzy ostrzegają przed nadejściem czwartej fali. Chcemy być jak najlepiej przygotowani na tę ewentualną okoliczność. Temu właśnie służą szkolenia i przygotowanie odpowiednich procedur na każdą kryzysową sytuację. Tego uczą się uczestnicy szkoleń ?Stan epidemii ? dobre praktyki?. Nasi pracownicy zwracają uwagę na wspólną odpowiedzialność w walce z pandemią. Czas lockdownu był niewątpliwie okresem trudnym dla naszych pracowników i ich rodzin. Na szkoleniach przyznają, że fakt zaangażowania PGG S.A. w pomoc oddziałom sanepidu oraz służbie medycznej jak również uruchomienie programu szczepień w oddziałach PGG S.A. nie był bez znaczenia. Te działania pokazały bowiem, że spółka w której pracują nie zostawia pracownika samego sobie. Szkolenia z dobrych praktyk to również przykład troski o pracownika ? dodaje Andrzej Sączek.
Z doświadczenia, jakim jest pandemia, należy wyciągnąć dobre wnioski, temu służy wspólna kampania PGG S.A. i TUW PZU ?Stan epidemii ? dobre praktyki?, która potrwa do końca roku.