Pracownik ZG Sobieski laureatem prestiżowego konkursu

W dniu 15 grudnia 2022 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień laureatom 48. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. Wśród nagrodzony znalazł się dr inż. Tomasz Karpiel, Główny Elektryk w Zakładzie Górniczym Sobieski w Jaworznie za swoją dysertację doktorską pt.: Optymalizacja zabezpieczeń stosowanych w systemie sterowania maszyny wyciągowej współpracującej z agregatem hydraulicznym układu hamulcowego.

Organizatorem Konkursu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, we współpracy z Naczelną Organizacją Techniczną, innymi ministerstwami, urzędami kontrolnymi, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz instytucjami i partnerami społecznymi.
Sekretariat Konkursu prowadzi Centralny Instytut Ochrony Pracy ? Państwowy Instytut Badawczy.
Celem konkursu jest inspirowanie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych, rozwiązań technicznych i technologicznych, a także przedsięwzięć organizacyjnych i edukacyjnych prowadzących do poprawy warunków pracy.
W tym roku zaopiniowanych zostało 57 wniosków zgłoszonych do Konkursu. Komisja Konkursowa, składająca się z ekspertów wyłonionych spośród organizatorów i współorganizatorów konkursu przyznała: 9 nagród, 21 wyróżnień i 6 listów gratulacyjnych.
W Konkursie zostały przyznane nagrody w postaci dyplomów oraz nagród pieniężnych. Wśród nagrodzonych osób są zarówno reprezentanci dużych zakładów przemysłowych, jak i małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji naukowych – wszyscy, którzy działają na rzecz bezpieczeństwa pracy, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie.
Laureatom Konkursu nagrody i wyróżnienia wręczali: Pani Marlena Maląg – Minister Rodziny, i Polityki Społecznej, Pan Paweł Wdówik ? Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Panie Agnieszka Wołoszyn, Bożena Lenart – Zastępczynie Dyrektora Departamentu Prawa Pracy w MRiPS, Pan Profesor Wiktor Marek Zawieska – Przewodniczący Komisji Konkursowej.
Praca dra Karpiela jest jego prywatna inicjatywą, niemniej jednak inspirowaną osobistymi doświadczeniami zawodowymi oraz wiedzą nabytą w trakcie wieloletniej pracy w górnictwie. Wartość merytoryczna pracy pana Karpiela znajdzie zastosowanie w zakładach TAURONU Wydobycie.
Streszczenie nagrodzonej dysertacji pana dra inż. Tomasza Karpiela poniżej:
Optymalizacja zabezpieczeń stosowanych w systemie sterowania maszyny wyciągowej współpracującej z agregatem hydraulicznym układu hamulcowego.
Badania układu sterowania maszyny wyciągowej prowadzone na potrzeby tej dysertacji wykazały, że warunki pracy badanego zabezpieczenia pozwalają na zakwalifikowanie go, jako elementu urządzenia z samokontrolą. Nie jest zatem wymagane przeprowadzanie dodatkowych, czasochłonnych procedur kontrolnych. Eliminuje się również ryzyko związane z możliwością uszkodzenia badanego elementu podczas prób np. wymagany demontaż, ponieważ element jest badany w jego środowisku pracy przy wykorzystaniu jego funkcji w układzie.
Kontrole wykonywane podczas normalnej pracy, pozwolą zmniejszyć czas przeznaczony na czynności dodatkowe. Dzięki temu zwiększył się czas pracy maszyny, a co za tym idzie poprawiona jest wydajność urządzenia wyciągowego przy zachowaniu pełnej sprawności zabezpieczeń.