Prestiżowe wyróżnienie dla JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa dołączyła do grona instytucji naukowych, jako przedstawiciel sektora górniczego i koksowego do prac w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Spółka została członkiem Komitetów Technicznych ściśle związanych z obszarem działalności Grupy Kapitałowej JSW.

Działania realizowane w Polskim Komitecie Normalizacyjnym skupiają się głównie na opracowaniu i wdrażaniu norm badania jakości dla produktów – na bazie których laboratoria wykonują pomiary.
– Udział w pracach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego jest niezwykle istotny i prestiżowy dla naszej firmy. Zwłaszcza, że Grupa Kapitałowa JSW jest jednym z największych producentów węgla, koksu i produktów węglopochodnych w Europie, a nasze produkty sprzedawane są do wielu zróżnicowanych odbiorców, zarówno w kraju, jak i w Europie ? podkreśla Aleksandra Burczyk, dyrektor Biura Jakości w Jastrzębskiej Spółce Węglowej i dodaje. – Otoczenie rynkowe, w którym funkcjonujemy przyczyniło się do tego, że Grupa Kapitałowa JSW kładzie bardzo duży nacisk na zapewnienie odpowiedniej jakości naszych produktów, którą można potwierdzić na podstawie badań laboratoryjnych? ? wyjaśnia Aleksandra Burczyk.
Od stycznia 2020 roku w Jastrzębskiej Spółce Węglowej funkcjonuje Biuro Jakości zatrudniające ekspertów w obszarze jakości m.in. węgla kamiennego, koksu oraz produktów procesu koksowania, w tym węglopochodnych. Jego pracownicy posiadający wiedzę praktyczną i merytoryczną – zostali oddelegowani do prac we wskazanych Komitetach Technicznych Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
– Nasza Spółka została członkiem Komitetów Technicznych ds. naturalnych paliw stałych, ds. koksu i przetworzonych paliw stałych oraz ds. produktów węglopochodnych i wyrobów z węgli uszlachetnionych ? wylicza Aleksandra Burczyk.
Warto podkreślić, że normy opracowywane przez krajowych i zagranicznych ekspertów w Polskim Komitecie Normalizacyjnym – zapewniają wiarygodność wynikom badań laboratoryjnych. Uznawanie wzajemnych standardów badań paliw stałych jest kluczowe także dla określania jakości produktów Grupy Kapitałowej JSW ? co ma swoje odzwierciedlenie w ich cenie rynkowej.