Prezes PGG S.A. Tomasz Rogala na SEP zaapelował o jedność w sprawie dyrektywy metanowej

– Reprezentanci przemysłu węglowego powinni mówić głośno i zajmować wspólne stanowisko w sprawie planowanych regulacji europejskich ? zaapelował do uczestników XXXII Szkoły Eksploatacji Podziemnej w Krakowie prezes PGG SA Tomasz Rogala. Prezes PGG SA w swoim wystąpieniu skoncentrował się na planowanych regulacjach unijnych, które będą miały kluczowe znaczenie dla dalszego prowadzenia przedsiębiorstw węglowych. W inauguracji SEP wziął także udział między innymi wiceminister Aktywów Państwowych Piotr Pyzik.

Jednym z trzech wymienionych przez prezesa PGG S.A. dyrektyw unijnych, jest rozporządzenie metanowe, o którym ostatnio jest głośno. Unijne przepisy w proponowanym kształcie wprowadzają bowiem normę 5 ton metanu na 1000 ton wydobytego węgla w 2027, a 3 tony metanu na 1000 ton węgla w 2031 roku. Już niebawem ma być głosowane na forum Parlamentu Europejskiego. Jak przypomniał prezes PGG S.A. Tomasz Rogala kopalnie PGG emitują więcej, bo średnio od 8 do 14 ton metanu na 1000 ton wydobytego węgla. Rozporządzenie w takim kształcie oznacza szybką likwidację górnictwa w Polsce.
– Tych norm w naszych warunkach spełnić się nie da, a kary za przekroczenie mają być dotkliwe, surowe. W przypadku PGG należy spodziewać się opłaty rzędu półtora miliarda złotych rocznie ? zaznaczył prezes Tomasz Rogala. Prezes PGG S.A. przypomniał jednocześnie, że takich wyśrubowanych norm importerzy węgla spełniać nie będą musieli, w ich przypadku wystarczy jedynie oświadczenie, a nikt ilości emitowanego metanu w kopalniach spoza Unii Europejskiej sprawdzać nie będzie. Węgiel importowany zastąpi krajowy.
Prezes Polskiej Grupy Górniczej nawiązał także do regulacji związanych z reformą unijnego systemu uprawnień do emisji CO2. Jak tłumaczył, w związku z nadwyżką darmowych emisji CO2, część uprawnień będzie zdejmowana z rynku, co wpłynie na ich cenę ? korzystną dla budżetów państw, ale boleśnie odczuwalną przez klientów indywidualnych i przedsiębiorstwa, powodując ich trwałą nierentowność.
Trzecim elementem o którym wspomniał prezes Tomasz Rogala w kontekście zmian unijnych, jest rewizja w sprawie emisji przemysłowych (IED). Zgodnie z projektem każde dostosowanie do wymagań BAT miałoby być postępowaniem z udziałem organizacji pozarządowych i zainteresowanych społeczności na prawach strony. To będzie skutkować włączeniem podmiotów zewnętrznych i pozarządowych w postępowania dotyczące elektrowni, przez co może być będą paraliżować system.
Ministerstwo Aktywów Państwowych objęło XXXII Szkołę Eksploatacji Podziemnej Honorowym Patronatem, w sesji plenarnej o suwerenności energetycznej mówił Wiceminister Aktywów Państwowych Piotr Pyzik. – Nowe oblicze energetyki musi zapewnić suwerenność energetyczną. Suwerenność energetyczna jest obliczem wolnej Polski. Myślę, że wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę – podkreślał Wwiceminister Piotr Pyzik. – Bez was, drodzy górnicy, nie ma suwerenności energetycznej i wolnej Polski.
Hasłem przewodnim sesji plenarnej inaugurującej SEP było: ?Nowe oblicze energetyki w świetle transformacji górnictwa?. W inauguracji głos zabrali także: były wiceminister przemysłu Herbert Gabryś, Dyrektor Centrum Energetyki AGH prof. Wojciech Nowak, dyrektor Instytutu Maszyn Przepływowych PAN prof. Marcin Lackowski, wiceprezes JSW S.A. Edward Paździorko, Prezes Bogdanki Kasjan Wyligała.
Polska Grupa górnicza jest jednym z Partnerów SEP. W trzydniowych obradach biorą udział wszyscy przedstawiciele zarządu, prezes PGG S.A. Tomasz Rogala, a także wiceprezes ds. Produkcji Rajmund Horst, wiceprezes ds. pracowniczych Jerzy Janczewski, wiceprezes ds. finansowych Andrzej Paniczek, wiceprezes ds. Sprzedaży Adam Gorszanów. Licznie przybyli także dyrektorzy, przedstawiciele dozoru i kierownictwa, a także pracownicy, którzy w ramach referatów i sesji przedstawiają nowinki techniczne i omawiają zagadnienia związane z wydobyciem węgla kamiennego oraz problemy branży.
W konferencji SEP biorą udział przedstawiciele najważniejszych w Polsce instytutów naukowo-badawczych, spółek wydobywczych oraz firm związanych z górnictwem. To jedno z najważniejszych tego typu wydarzeń branży górniczej w Polsce.