Prezes Polskiej Grupy Górniczej S.A. Tomasz Rogala ponownie wybrany na Prezydenta EURACOAL

Prezes Polskiej Grupy Górniczej S.A. Tomasz Rogala został po raz czwarty wybrany na prezydenta Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego – EURACOAL. 23 stycznia w Brukseli odbyło się spotkanie Komitetu Wykonawczego i Zgromadzenia Ogólnego tej organizacji. Nowo wybrany prezydent kierował EUROCOAL trzy kolejne kadencje w latach 2018-2020. W ostatnim czasie był wiceprezydentem seniorem EUROCOAL. Tomasz Rogala podziękował poprzednikowi, prezydentowi Vladimírowi Budinský?emu, a także wiceprezydentom za okazane wsparcie.

Prezes PGG S.A. przypomniał, iż w trakcie poprzednich kadencji w latach 2018-2020 na każdym spotkaniu, konferencji czy w trakcie rozmów z politykami i decydentami przekazywał obawy, że opieranie polityki energetycznej bez uwzględnienia własnych źródeł i paliw obarczone jest dużym ryzykiem. Agresja rosyjska pokazała wszystkim jak bardzo realne było to zagrożenie. Podkreślał, że transformacja energetyczna musi być realizowana w zgodzie ze społeczeństwem, z zapewnieniem równoważnych miejsc pracy i planem, jak ją zrealizować.
Prezydent EUROCOAL Tomasz Rogala, mówił także o nowym zagrożeniu, jakim może stać się uzależnienie się od importowanych metali ziem rzadkich, niezbędnych do procesu transformacji energetycznej i cyfrowej. Metale ziem rzadkich mają takie znaczenie jak energia, ropa czy węgiel, są niezbędne do funkcjonowania i zachowania obecnego poziomu życia, dlatego kwestie ile kosztują i skąd pochodzą powinny być głównym elementem dyskusji politycznej. Według prezesa PGG S.A. należy zastanowić się czy podejście do bezpieczeństwa energetycznego, nie powinno zostać zredefiniowane, tak aby w miksie energetycznym wymieniać tylko te elementy, które mogą być pod kontrolą.
Prezes Tomasz Rogala zapowiedział, że w trakcie swojej kadencji na stanowisku prezydenta stowarzyszenia będzie działać na rzecz górnictwa, wspierać sprawiedliwą transformację oraz rozwój gospodarczy regionów górniczych. Zapewnił, że ponowne objęcie stanowiska prezydenta EURACOAL pozwoli mu wzmocnić przekaz, skłaniający do akceptacji węgla jako paliwa przejściowego, które stanowi stabilne źródło bezpieczeństwa energetycznego w sytuacji panującego kryzysu wywołanego zbrojną agresją Rosji wobec Ukrainy. Przekaz ten jest również ważny w Polsce ze względu na dalsze procedowanie zarówno Umowy Społecznej dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce, jak i utworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE).
W trakcie obrad Stowarzyszenia EUROCOAL przedstawiono także m.in. sprawozdania z działalności Komitetów tej organizacji oraz podjęto tematy związane z europejskimi perspektywami bezpieczeństwa energetycznego, rynkiem węgla oraz rozwojem polityki energetycznej. Gośćmi specjalnymi byli: przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji w Komisji Europejskiej, dziennikarze Euractiv i Politico oraz sprawozdawcy Parlamentu Europejskiego z zakresu rewizji Dyrektywy dotyczącej emisji przemysłowych czy redukcji emisji metanu.
Europejskie Stowarzyszenie Węgla Kamiennego i Brunatnego ? EURACOAL ? jest organizacją patronacką europejskiego przemysłu węglowego. Powstało w 2002 r. z Europejskiego Stowarzyszenia Paliw Stałych ? CECSO ? po wygaśnięciu Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. W skład organizacji wchodzą stowarzyszenia węglowe, stowarzyszenia importerów, instytuty badawcze i poszczególne przedsiębiorstwa z kilkunastu krajów: Bośni i Hercegowiny, Czech, Niemiec, Grecji, Węgier, Polski, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii i Ukrainy. Liczy obecnie około 25 członków.