Prezes Wyższego Urzędu Górniczego powołał Komisję

W poniedziałek, 25 kwietnia br. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego powołał Komisję do zbadania przyczyn i okoliczności tąpnięcia oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 23 kwietnia 2022 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK ?Borynia-Zofiówka? Ruch ?Zofiówka? w Jastrzębiu-Zdroju.

Komisja będzie pracowała pod przewodnictwem Zbigniewa Rawickiego ? dyrektora Departamentu Górnictwa WUG. W jej skład weszli eksperci, specjaliści i naukowcy m.in. z: Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechniki Śląskiej i Głównego Instytutu Górnictwa.
Do głównych zadań Komisji będzie należało m.in.:
? określenie mechanizmu wstrząsu wysokoenergetycznego, zaistniałego w dniu 23 kwietnia 2022 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK ?Borynia-Zofiówka? Ruch ?Zofiówka? w Jastrzębiu-Zdroju, oraz przesłanek zaistnienia tego wstrząsu, którego skutkiem było tąpnięcie oraz wypadek zbiorowy;
? analiza zagrożenia metanowego, w kontekście tąpnięcia, o którym mowa w pkt. 1, uwzględniająca stosowane metody prognozowania oraz działalność profilaktyczną;
? przygotowanie opinii w zakresie wpływu prowadzonych robót na sejsmiczność w rejonie zaistniałego zdarzenia oraz możliwości dalszego prowadzenia ruchu zakładu górniczego w tym rejonie;
? ocena akcji ratowniczej.