Prof. Alicja Krzemień z Głównego Instytutu Górnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego (GIG-PIB) została wybrana na Prezydenta Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL

17 czerwca 2024 r. w Brukseli członkowie Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL wybrali panią profesor Alicję Krzemień z Głównego Instytutu Górnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego (GIG-PIB), na swojego kolejnego prezesa. Wnosi ona do stowarzyszenia swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie górnictwa węglowego, rekultywacji terenów pogórniczych i transformacji regionów węglowych. Podczas swojej prezydencji będzie promować interesy europejskiego przemysłu węgla kamiennego i brunatnego na szczeblu UE i dążyć do realizacji założeń sprawiedliwej transformacji w regionach górniczych.

Profesor Alicja Krzemień jest inżynierem górnictwa i profesorem nadzwyczajnym w zakresie inżynierii środowiska, górnictwa i energetyki w Głównym Instytucie Górnictwa – Państwowym Instytucie Badawczym (GIG-PIB) w Katowicach. Członkini Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk, zasiada również w Grupie Doradczej ds. Węgla przy Komisji Europejskiej, Radzie Naukowej Instytutu Mechaniki Górotworów w Krakowie oraz Międzynarodowym Komitecie Organizacyjnym Światowego Kongresu Górniczego. W EURACOAL prof. Krzemień przewodniczy Komitetowi Badań Technicznych. Pracuje w grupie zadaniowej ONZ ds. bezpiecznej eksploatacji i zamykania kopalń węgla kamiennego przy Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych UNECE w Genewie. Przez ostatnie dziesięć lat jest profesorem wizytującym na Uniwersytecie w Oviedo w Hiszpanii, gdzie nie tylko dzieliła się swoją wiedzą, ale także stosuje ją w praktyce, prowadząc między innymi projekt MINE-TO-H2 o wartości 19 mln euro, finansowany w ramach Europejskiego Funduszu Badawczego Węgla i Stali.
Europejskie Stowarzyszenie Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL reprezentuje interesy producentów węgla, importerów węgla i użytkowników węgla w Brukseli. Stowarzyszenie zrzesza 20 członków z 12 krajów. Stowarzyszenie publikuje dwa razy w roku raporty na temat europejskiego rynku węgla, w tym niedawno opublikowane ósme wydanie „Przemysłu węglowego w Europie”, szczegółowego przeglądu europejskiego przemysłu węglowego z sekcjami poświęconymi światowemu rynkowi węgla i transformacji energetycznej, www.euracoal.eu