Projekt inwestycyjny ?Karlik 26+? w Ruchu Ziemowit

Trwają prace projektowe dużego i ważnego przedsięwzięcia inwestycyjnego w Polskiej Grupie Górniczej S.A.: budowy instalacji do produkcji ekogroszku ?Karlik 26+? oraz mieszanek energetycznych w Ruchu Ziemowit.

Prace projektowe powinny zakończyć się do końca 2022 r. Budowa ma ruszyć na przełomie 2022/2023 roku, a w pierwszej połowie 2024 r. inwestycja powinna zostać oddana do użytku. Produkcja roczna „Karlika 26+” po zrealizowaniu tego zadania inwestycyjnego wyniesie 500 tys. ton na rok.
Powstanie również możliwość tworzenia mieszanek miałów energetycznych w ilości kilkaset tysięcy ton rocznie.
– Główne korzyści całego projektu to możliwość dostosowania produkcji do potencjalnych ograniczeń wynikających ze zmian legislacyjnych i potrzeb rynku oraz zwiększenie płynności odbioru węgla. Istotnym jest również, że dzięki tej inwestycji uniknie się kosztów związanych z transportem węgla z Ruchu Ziemowit do zakładu w Woli, gdzie aktualnie prowadzi się produkcję ?Karlika? ? tłumaczy Sławomir Brusik – główny inżynier, kierownik Działu Inwestycji i Przygotowania Produkcji kopalni Piast-Ziemowit.
Projekt zakłada wykorzystanie wyłączonej z eksploatacji infrastruktury kopalnianej oraz pozyskanie nowych maszyn i urządzeń do wydajnego funkcjonowania systemu. Pozwoli to ograniczyć nakłady inwestycyjne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia.
Wybudowane zostaną hale suszenia i paczkowania wraz z placami magazynowymi i miejscem do rozładunku węgla.
Pierwszy etap inwestycji to budowa punktu rozładunku węgla z wagonów wraz z systemem tworzenia mieszkanek energetycznych. Następnym krokiem będzie budowa instalacji do produkcji ekogroszku o uziarnieniu 6-25 mm i wreszcie budowa układu konfekcjonowania paliw kwalifikowanych.
Efektem końcowym całej inwestycji będzie produkcja ?Karlika 26+?, który cieszy się bardzo dużą popularnością i jest oczekiwany przez odbiorców indywidualnych.