Projekt PGGreen, czyli zielone elektrownie na hałdach

Polska Grupa Górnicza chce wybudować trzy kolejne instalacje fotowoltaiczne w Chełmie Śląskim, Gierałtowicach i Rudzie Śląskiej ? w lutym tego roku przygotowano studia wykonalności dla tych projektów. PGG S.A. złożyła też wnioski o dofinansowanie z UE.
Przypomnijmy, że jesienią 2019 r. pierwszą pilotażową elektrownię słoneczną PGG S.A. uruchomiła w Ruchu Halemba w kopalni zespolonej Ruda. Elektryczność wytwarzana w panelach fotowoltaicznych na dachach budynków zasila tam biura, urządzenia i maszyny górnicze.
Spółka postanowiła wykonać następny krok i w lutym ? po sporządzeniu studiów wykonalności ? złożyła wniosek o dofinansowanie trzech większych instalacji fotowoltaicznych ze środków Unii Europejskiej w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w czwartym kwartale 2020 r.
Łączna wartość trzech projektów przekracza 94 mln zł. Instalacje w Chełmie Śl., Gierałtowicach i Rudzie Śl. będą miały ok. 28 MW mocy i wyprodukują ok. 29 tys. MWh rocznie. To równowartość energii mogącej zasilić ponad 13 tys. gospodarstw domowych. Szacowana korzyść dla środowiska naturalnego przejawiać się będzie w tzw. unikniętej emisji 24 tys. t dwutlenku węgla.
? PGG wypatruje nowych i rozwojowych obszarów aktywności, które uzupełniałyby zasadniczy zakres działalności firmy. Transformację pojmujemy jako wyzwanie do dalszego rozwoju i poszukiwania nowych cech firmy – mówi Tomasz Rogala, prezes PGG S.A.
Zespoły paneli fotowoltaicznych staną na poprzemysłowych gruntach ? PGG S.A. chce wykorzystać m.in. zasypane zbiorniki, hałdy i tereny pokopalniane. Nawet po rekultywacji obszary, na których zdeponowano skałę płonną, uchodzą za mało przyjazne dla roślinności i nieatrakcyjne dla gmin i inwestorów. Trzy planowane instalacje fotowoltaiczne pozwolą zagospodarować ok. 52 ha hałd. Dodatkowo na przyległych terenach wyznaczono grupę zabudowań kopalnianych, na których także można będzie zainstalować panele generujące elektryczność ze słońca.
? Planujemy wybrać do budowy instalacji nowoczesne elementy, w szczególności efektywne moduły fotowoltaiczne, aby w jak największym stopniu wykorzystać możliwości. Kolejne tego typu projekty są w przygotowaniu w ramach Green Book PGG S.A., która opisuje nowe kierunki rozwoju w oparciu o potencjał górnictwa – zapowiada Adam Milczarczyk, dyrektor Biura Strategii Inwestycji i Rozwoju PGG S.A.