Projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży

W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, Jastrzębska Spółka Węglowa uruchamia dwa duże projekty. Jednym z nich jest Kopalnia Wiedzy.

Kopalnia Wiedzy to nowatorski pomysł skierowany do uczniów w różnych grupach wiekowych. W ramach Kopalni Wiedzy realizowane będą tematyczne projekty wspierające edukację dzieci, rozwój społeczności lokalnej oraz wyrównywanie szans.
Kopalnia Wiedzy propaguje nauki ścisłe i przyrodnicze, podnosi świadomość i zmianę nawyków w obszarze ekologii, ochrony środowiska i zdrowego stylu życia. W ten sposób, poprzez angażowanie młodzieży w innowacyjne projekty, Jastrzębska Spółka Węglowa pomaga w rozwijaniu talentów, a poprzez profilaktykę ? przeciwdziała zjawiskom społecznie niepożądanym. Warte podkreślenia jest to, że uczniowie mają szanse nie tylko na udział w wyjątkowych projektach edukacyjnych, ale zdobycie atrakcyjnych nagród ? indywidualnych lub zespołowych (dla szkół).
Kolejna inicjatywa to wyjątkowy kalendarz z udziałem dzieci i młodzieży. W sesji zdjęciowej do nowego kalendarza na 2019 rok wzięły udział dzieci z jastrzębskich szkół oraz Domu Dziecka w Jastrzębiu-Zdroju. Zespół CSR Jastrzębskiej Spółki Węglowej realizuje także inne projekty. Spółka przekazała szkołom drukarki 3D, zorganizowała dla najmłodszych warsztaty graffiti, a także wspólnie z uczniami klasy III c ze Szkoły Podstawowej nr 20 w Jastrzębiu-Zdroju powstała książeczka o JSW i górnictwie pt. ?Czy wyobrażasz sobie świat bez węgla?? Książeczka w prostych słowach opowiada o branży i przełamuje krzywdzące stereotypy. Wspólne dzieło pracowników i uczniów trafiło już do szkół, przedszkoli, jest również rozdawane podczas różnego rodzaju imprez.
Społeczna odpowiedzialność biznesu to jeden z elementów misji Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Jej celem jest ograniczenie wpływu aktywności biznesowej na środowisko, wspieranie rozwoju społecznego, a także promowanie zdrowia, kultury i sportu.
O aktualnie realizowanych działaniach można się dowiedzieć na bieżąco z dedykowanej strony internetowej www.kopalniawiedzyjsw.pl.

JSW