Przede wszystkim jakość

Dwa dni trwała konferencja poświęcona praktycznym zastosowaniom nowoczesnych technologii w górnictwie. Geologia, górnictwo, informatyka i geodezja były wiodącymi tematami spotkania on line, które współorganizowała Jastrzębska Spółka Węglowa.

?Geomatyka Górnicza ? rola geoinformatyki w cyfrowej transformacji górniczej danych przestrzennych? to ponad dwadzieścia referatów podzielonych na cztery sesje tematyczne. Uczestnicy spotkania on line zapoznali się z rozwiązaniami stosowanymi w Jastrzębskiej Spółce Węglowej w zakresie zarządzania jakością oraz planowania i harmonogramowania produkcji węgla koksowego.
? To była konferencja dla ekspertów: górników, chemików, specjalistów przeróbki, bo uznaliśmy, że trzeba podzielić się naszymi doświadczeniami ? mówi Artur Dyczko, p.o. prezesa zarządu JSW. ? Jastrzębska Spółka Węglowa to organizacja ucząca się i ciągle rozwijająca się, dlatego musimy stale szkolić pracowników, podążając tropem najnowszych osiągnięć. Tylko wtedy możemy liczyć na to, że nasza działalność górnicza i koksownicza będzie bardziej efektywna ? dodaje Artur Dyczko.
Podczas konferencji wiele uwagi poświęcono rozwiązaniom technicznym, które wspierają zarządzanie informacją geologiczną i wspomagają planowanie produkcji. Organizatorzy, czyli JSW SA, JSW IT Systems, JSW Szkolenie i Górnictwo oraz Komisja Geomatyki Górniczej Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej AGH przyjęli założenie, że warto wymienić się doświadczeniami dotyczącymi zarządzania jakością prowadzonej eksploatacji i sprzedawanego surowca. ? Najważniejsza jest rewolucja cyfrowa, która oznacza m.in. przejście z map analogowych do harmonogramowania w sferze cyfrowej. Dziś wszyscy pracujemy na nowoczesnych narzędziach, potrafimy zaprogramować jakość, zaczynając już od produkcji w złożu. Patrzymy na jakość naszego surowca i jakość produktu finalnego, a to, co chcemy sprzedać naszym odbiorcom, musi być stabilne i o wysokich parametrach. Krótko mówiąc: w taki sposób musimy dobrać jakość ścian, które będziemy eksploatować, by sprzedać produkt w dobrej cenie ? mówi Aleksandra Burczyk, dyrektor Biura Jakości JSW.
W tym kontekście słowo ?jakość? odmieniano na wszystkie sposoby. ? Wreszcie jakość kopaliny została właściwie wyeksponowana. Zawsze liczyło się wydobycie, natomiast konferencja stawia jakość na odpowiednim miejscu. Dążymy do momentu, gdzie jakość będzie zajmowała coraz bardziej poczesne miejsce ? uważa prof. Marek Marcisz z Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, który uczestniczył w konferencji.
Podczas spotkania on line przedstawiono też rozwiązania geoinformatyczne wspomagające zarządzanie informacją przestrzenną oraz referaty opisujące m.in. możliwości wykorzystania skanerów laserowych w górnictwie i prognozowanie deformacji terenu. ? Zaprezentowane podczas konferencji referaty okazały się bardzo praktyczne i cenne, bo doskonale przygotowani prelegenci prezentowali sposoby rozwiązywania konkretnych problemów, z którymi muszą sobie radzić w swojej pracy ? uważa dr Artur Krawczyk z Wydziału Geodezji Górniczej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.