Przekazanie do Spółki Restrukturyzacji Kopalń pracowników i nieprodukcyjnej części przedsiębiorstwa JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa nieodpłatne przekaże do SRK zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci zakładu górniczego OG ?Jastrzębie III? KWK ?Jastrzębie-Bzie?. Przekazany majątek stanowi nieprodukcyjną część przedsiębiorstwa. Podpisanie aktu notarialnego jest zaplanowane na 31 grudnia 2021 roku.

Do spółki restrukturyzacyjnej trafi także grupa pracowników, którzy przejdą do JSW z innych spółek wymienionych w umowie społecznej dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego.
Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. informuje, że podjął decyzję o przejściu do JSW ok. 1400 osób zatrudnionych w innych spółkach górniczych w celu ich dalszego przeniesienia do SRK. Odbywa się to w ramach przekazania na rzecz SRK zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci zakładu górniczego OG ?Jastrzębie III? KWK ?Jastrzębie-Bzie?, w oparciu o tryb przewidziany w art. 8a ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego z dnia 7 września 2007r. z późniejszymi zmianami.
Ponieważ pracownicy ci zostali zakwalifikowani do skorzystania z programu osłonowego (urlopów górniczych i jednorazowych odpraw pieniężnych) finansowanego z środków budżetowych, ich przejęcie przez JSW, a następnie przeniesienie do SRK nie generuje po stronie JSW żadnych kosztów związanych z zatrudnieniem. Nie powoduje również po stronie Spółki oszczędności w przyszłych okresach.
Zarząd JSW podkreśla, że działania te są spójne z zachodzącymi przeobrażeniami w polskim górnictwie węglowym.