Przełom technologiczny w JSW

Nowoczesny kompleks przodkowy wraz z kombajnem Bolter Miner został dziś przekazany JSW przez Komatsu Mining Corporation podczas uroczystości w Tychach. Wykonano też pokazowy test jego funkcjonalności. W najbliższych dniach sprzęt trafi do kopalni Budryk w Ornontowicach, jednej z najgłębszych kopalni węgla kamiennego na świecie.
Podjęta przez JSW decyzja o zakupie kombajnu może stanowić największy przełom technologiczny w polskim górnictwie od lat. Projekt badawczo-rozwojowy pod nazwą „Samodzielna Obudowa Kotwowa” to innowacyjna technologia, która ma szansę zmienić nie tylko roboty chodnikowe realizowane w kopalniach JSW, ale również może stanowić cenną inspirację w zakresie rozwoju dla całego polskiego górnictwa. Prowadzony obecnie w JSW projekt wdrożenia obudowy kotwowej stanowi próbę adaptacji rozwiązań powszechnie stosowanych na świecie w najnowocześniejszych kopalniach głębinowych między innymi w USA i Australii. – To rewolucja w polskim górnictwie – powiedział Włodzimierz Hereźniak, prezes zarządu JSW SA. – Zadaniem tego urządzenia będzie przede wszystkim większe i tańsze wydobycie. Wszystkie te działania wynikają z naszej strategii ograniczenia kosztów wydobycia oraz przyspieszenia prac przygotowawczych w kopalniach JSW.
Budowa kombajnu urabiająco-kotwiącego Bolter Miner 12CM30 trwała w Stanach Zjednoczonych rok, w maju urządzenie trafiło już do Polski. W najbliższych dniach ten nowoczesny sprzęt zostanie zdemontowany i przetransportowany do kopalni Budryk w Ornontowicach. Tam jego montaż w chodniku „Bw -1N badawczy” o wybiegu 1950 metrów potrwa około trzech tygodni. Sprzęt pokona pierwsze metry wyrobiska już w listopadzie. W kombajnie zastosowany zostanie walcowy organ o szerokości 5,6 metra. Projekt zakłada zabudowę 6 kotew w stropie wyrobiska i po 3 kotwy w ociosach wyrobiska. Według założeń, kombajn będzie drążył 15 metrów wyrobiska dziennie. Jego możliwości są większe, ale wiele zależy od warunków górniczo-geologicznych, w których sprzęt będzie pracował. – Żeby realizować wszystkie ambitne plany, musimy wychodzić naprzeciw takim wyzwaniom. To urządzenie, nie dość, że jest bardzo nowoczesne i bardzo bezpieczne, to również pokazuje, że możemy przyspieszyć prace związane z udostępnieniem ścian i eksploatacją pokładów – powiedział podczas uroczystości w Tychach Adam Gawęda, pełnomocnik rządu RP ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.
Projekt jest odpowiedzią na wyzwania czekające Spółkę w najbliższych latach. Jednym z nich jest zwiększenie frontu robót przygotowawczych. – Dużym grzechem zaniechania byłoby niewykorzystanie tej technologii w naszych warunkach – podsumował Artur Dyczko, zastępca prezesa JSW ds. Strategii i Rozwoju.
Nowoczesny kompleks , który trafi do JSW, został opracowany przy współpracy członków konsorcjum, w skład którego wchodzą: JSW Innowacje jako lider konsorcjum, JSW, Główny Instytut Górnictwa oraz Joy Global (Komatsu Mining Corp.).