Przyszłość Polskich magazynów energii

Perspektywy rozwoju polskiej technologii magazynowania energii były tematem Wyjazdowego Posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki oraz Transformacji Energetycznej i Górniczej w Polsce, które odbyło 26 czerwca się w tyskiej firmie LaserTec S.A.

W spotkaniu uczestniczyli Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego Marek Wesoły, Prezes Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Janusz Smoliło, Prezes Węglokoks S.A. Tomasz Heryszek, Prezes Zarządu JSW Nowe Projekty S.A. Mariusz Wielkopolan oraz Posłowie na Sejm RP: Grzegorz Matusiak, Robert Warwas i Grzegorz Gaża, a także Prezes LaseTec S.A. Kornel Pająk. Na koniec spotkania firma LaserTec S.A. i Węglokoks S.A. podpisały porozumienie z Fundacją Śląskie Magazyny Energii.
Projekt odpowiada na rosnące światowe zapotrzebowanie na Magazyny Energii. Ten zwiększony popyt jest spowodowany znaczną obniżką cen paneli fotowoltaicznych potrzebnych do budowy elektrowni fotowoltaicznych oraz faktem, że istnieje ogólne i przyszłe odejście od tradycyjnej produkcji energii (takiej jak produkcja paliw rdzeniowych lub paliw kopalnych) i zastąpienie ich produkcją energii odnawialnej (np. energia słoneczna lub wiatrowa).