?PSSE Rejestr COVID-19? ? czyli program na trudne czasy pandemii

Już 17 tys. zarejestrowanych użytkowników obsługiwanych jest przez aplikację przygotowaną przez inżynierów z Zakładu Informatyki i Telekomunikacji Polskiej Grupy Górniczej S.A. o nazwie ?PSSE Rejestr COViD-19?. Informatyczny system wsparcia dla stacji sanepidu w czasie pandemii działa już m.in. w Rybniku oraz w Katowicach, a zainteresowanie i rozmowy prowadzone są w kolejnych stacjach w Polsce.
Jakie korzyści oferuje program Powiatowym Stacjom Sanitarno-Epidemiologicznym, które działały na pierwszej linii a teraz wspierają już lekarzy pierwszego kontaktu w czasie walki z pandemią COVID-19?
– Program scala dane, przechowywane dotąd w rozproszonych źródłach, w jedną bazę osób pozostających pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Automatyzuje proces obsługi tych, których skierowano na kwarantanny i izolacje. Umożliwia pełną integrację z systemami komputerowymi firm zewnętrznych przy wprowadzaniu danych pracowników tych firm ? wyliczają autorzy aplikacji ?PSEE Rejestr COVID-19? z Zakładu Informatyki i Telekomunikacji PGG S.A.
Inżynierowie z Zakładu Informatyki i Telekomunikacji Polskiej Grupy Górniczej S.A. podkreślają, że zaletą ich programu jest intuicyjna obsługa i wysoki poziom ochrony danych wrażliwych. Dostępu do ?PSEE Rejestr COVID-19? chronią najnowsze technologie cyberbezpieczeństwa zaimplementowane w Polskiej Grupie Górniczej S.A. w celu spełnienia wymagań stawianych Operatorom Usługi Kluczowej.
Program porządkuje ogrom informacji, które gromadzi sanepid w walce z pandemią: zapewnia on dostęp do takich archiwów, jak np. centralna kartoteka osobowa, bank informacji o członkach rodzin chorych i zakażonych, ewidencję wymazów, kwarantann, izolacji oraz hospitalizacji osób pod nadzorem stacji sanepidu.
Dzięki informatycznemu kalendarzowi dużo łatwiejsze jest na przykład planowanie terminów pobierania próbek biologicznych dla setek czy tysięcy osób. Podejmowane przez stację decyzje o objęciu kogoś kwarantanną lub izolacją można wysłać do zainteresowanych jednym kliknięciem przy użyciu poczty elektronicznej lub SMS-a.
Program „PSS Rejestr COVID-19” załatwia też szybko niezbędne formalności urzędowe. Potrafi automatycznie wygenerować na polecenie uprawnionego pracownika sanepidu informację o wszczęciu postępowania czy decyzje administracyjne o skierowaniu na kwarantannę lub izolację.
Osobnym i niezwykle pomocnym typem wsparcia jest możliwość zestawiania statystyk za zadany okres, co do ilości kwarantann, izolacji, hospitalizacji, wykonanych wymazów oraz duża elastyczność raportowania.
Wzbogacone wersje programu ?PSEE Rejestr COVID-19? potrafią także natychmiast wysłać do zarejestrowanych w systemie osób ważne informacje o terminach i wynikach badań w wiadomości SMS. Dla wygody i sprawności w postępowaniu administracyjnym w zakresie walki z pandemią COVID-19 program pozwala też odsyłać pocztą elektroniczną e-mail z potwierdzeniem odbioru decyzji.
W Zakładzie Informatyki i Telekomunikacji PGG S.A. programiści pracują teraz m.in. nad dostosowaniem ogromnego systemu dla potrzeb gabinetów lekarskich w Polsce. Chcą też wprowadzić możliwość bieżącego importowania danych o osobach wjeżdżających do kraju z granicznej ewidencji EWP. Cechą charakterystyczną rozwiązania jest pełna elastyczność i możliwość integracji z dowolnym innym systemem dziedzinowym.
Przypomnijmy, że pierwszą grupą osób zarejestrowanych w początkowych wersjach programu ?PSEE Rejestr COVID-19? byli pracownicy Polskiej Grupy Górniczej S.A. Na przełomie wiosny i lata tego roku spółka opracowała i wdrożyła program w stacjach sanepidu, spiesząc z pomocą w obsłudze tysięcy osób.
– Oprogramowanie opracowane przez naszych informatyków pomaga znacznie usprawnić komunikację stacji sanepidu w województwie śląskim z największym w regionie pracodawcą, jakim jest Polska Grupa Górnicza. Udostępnione rozwiązanie ujednolica sposób wprowadzania danych, upraszcza procesy związane z obsługą badanych i zakażonych oraz skraca czas tej obsługi ? oceniał Tomasz Rogala, prezes PGG S.A.