Rada Naukowa Jastrzębskiej Spółki Węglowej

Badania, rozwój, innowacje ? bez nich nie można planować przyszłości dużej firmy. Czy każdy pomysł jest dobry? Może to tylko fascynacja rozwiązaniami, które są dobre w innych warunkach geologiczno-górniczych. Niektóre mogą być ekonomicznie nieopłacalne. Co zrobić, aby doświadczenia potentatów w dziedzinie górnictwa, koksownictwa i karbochemii przenieść na polski grunt? Co wybrać z polskich rozwiązań? Między innymi na takie pytania mają odpowiadać członkowie Rady Naukowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Tworzą ją wybitni naukowcy z niekwestionowanym autorytetem w dziedzinach górnictwa i koksownictwa.

– W Grupie Kapitałowej JSW stawiamy na bezpieczeństwo pracy, innowacje i efektywność. Chcemy jak najszybciej znaleźć się w światowej czołówce. Jestem przekonany, że Rada Naukowa JSW ułatwi nam osiągnięcie tego celu ? powiedział Daniel Ozon, prezes JSW SA.
– Nie oczekujemy, że będziecie nam panowie słodzić i chwalić każdy pomysł. Liczymy na merytoryczne opinie, na krytyczne spojrzenie i ostrą selekcję koncepcji tworzonych w Grupie Kapitałowej JSW ? mówił Artur Dyczko, pełnomocnik zarządu do spraw strategii i rozwoju. Najważniejsze zadania Rady to: opiniowanie strategicznych kierunków rozwoju obszaru badań, rozwoju i innowacji w GK JSW; wsparcie przy opracowaniu i aktualizacji Strategicznej Agendy Badawczej w JSW Innowacje; wsparcie w identyfikacji potencjalnych pomysłów projektów w dziedzinie badań, rozwoju i innowacji; wsparcie przy identyfikacji i zarządzaniu relacjami z zewnętrznymi środowiskami eksperckimi i naukowymi. Radę Naukową Jastrzębskiej Spółki Węglowej tworzą:
Górnictwo: prof. dr hab. inż. Józef Dubiński (Główny Instytut Górnictwa), prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Majcherczyk (Akademia Górniczo-Hutnicza)
Koksownictwo: prof. nadzw. dr hab. inż. Marek Ściążko (Główny Instytut Górnictwa), prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej Strugała (Akademia Górniczo-Hutnicza i Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla).
Przeróbka węgla: prof. dr hab. inż. Wiesław Blaschke (Polska Akademia Nauk) Łączności oraz IT: prof. nadzw. dr hab. inż. Antoni Wojaczek (Politechnika Śląska)
Zagospodarowanie opadów: prof. dr hab. inż. Jan Palarski (Politechnika Śląska)
Pierwsze spotkanie członków Rady odbyło 21 marca w siedzibie JSW w Jastrzębiu-Zdroju.