Ramy dla górnictwa

W kopalni Pniówek odbyło się seminarium dotyczące projektu Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Górnictwa. Projekt realizowany pod auspicjami Instytutu Badań Edukacyjnych prowadzi konsorcjum złożone z Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej oraz spółka JSW Szkolenie i Górnictwo.

Do tej pory w Instytucie Badań Edukacyjnych powstało osiem projektów sektorowych ram kwalifikacji dla: turystyki, bankowości, telekomunikacji, budownictwa, sportu, mody, usług rozwojowych oraz IT. Kolejnym sektorem dla którego zostaną przygotowane sektorowe ramy kwalifikacji jest właśnie górnictwo.
– W imieniu zarządu JSW chcę powiedzieć, że dla nas praca górnika to przede wszystkim praca bezpieczna. Sprawą oczywistą jest wydajność i ekonomia, ale bezpieczeństwo górników leży nam wszystkim najbardziej na sercu. Myślę, że podwyższanie kwalifikacji i stwarzanie coraz lepszych warunków pracy dla naszych górników to nasz zasadniczy cel. Chcemy tego z całego serca i uważamy, że to jedna z najważniejszych rzeczy, które są przed nami ? mówił Włodzimierz Hereźniak, otwierając seminarium prezes zarządu JSW.
Później głos zabrał prof. Marek Cała, Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH podkreślając, że w ostatnim czasie słyszymy głosy, że ?trzeba zamknąć to górnictwo?.
– Pytanie – skoro zamykamy to złe i niewygodne górnictwo, to po co nam sektorowe ramy kwalifikacji dla tego górnictwa. Otóż, na tej sali wszyscy wiemy, że nie zamykamy górnictwa. Częściowo je ograniczamy, natomiast górnictwo będzie z nami zawsze, aż do końca historii ludzkości na planecie Ziemia, albo jeszcze dłużej. Dlaczego sektorowe ramy górnictwa? Z trzech zasadniczych powodów. Po pierwsze, górnik technik czy inżynier górnik musi być doskonale wykształconym pracownikiem świadomym ryzyk, które w tej pracy występują. Musi mieć wszelką wiedzę, żeby pracować w sposób bezpieczny. Drugi powód jest taki, że te sektorowe ramy kwalifikacji będą naszą tarczą ochronną podczas procesu deregulacji w górnictwie do których już różne sfery się przymierzają. Będziemy mieli swoją własną tarczę przeciw temu. Trzeci powód to fakt, że w ciągu najbliższej dekady technik, czy inżynier górnik to będą jedne z najbardziej elitarnych zawodów w Polsce – powiedział profesor Cała.
W ramach projektu prowadzone są konsultacje wśród przedstawicieli branży górniczej. Wykorzystywane są ankiety, wywiady pogłębione i zajęcia warsztatowe. Projekt zakończy się 30 września 2020 r., a jego efektem będzie utworzenie Sektorowych Ram Kwalifikacji dla Górnictwa.
Na zakończenie seminarium odbył się panel dyskusyjnym w którym wzięli udział: Adam Mirek, prezes WUG, Artur Dyczko, wiceprezes JSW, prof. Marek Borowski z AGH, Antoni Augustyn, wiceprezes JSW SiG, Andrzej Żurawski i Aleksandra Wojciechowska z Instytutu Badań Edukacyjnych, Andrzej Sączek z Polskiej Grupy Górniczej oraz Piotr Tokarz z Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku.
Wszyscy z dyskutanci zgodnie uznali, że określenie Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Górnictwa jest niezbędne. – Chciałbym, aby Polska stała się kuźnią kształcenia dla światowego górnictwa. Musimy pamiętać o tym, że górnictwo w jakim przyszło nam pracować – w Europie już nie znajdziemy. Dlatego doświadczenie ludzi, którzy teraz pracują w naszych kopalniach są wartością samą w sobie. W związku z tym ramy, które tutaj zostały określane powinny też obejmować wykorzystanie tego potencjału – powiedział Artur Dyczko, wiceprezes ds. technicznych i operacyjnych JSW.
Wśród ekspertów zaangażowanych w realizację projektu znajdują się reprezentanci AGH, KGHM Polska Miedź, PGNiG, LW Bogdanka, JSW, PGE, JSW Innowacje, GIPH, WUG i GIG.