Raport zrównoważonego rozwoju oraz raport zintegrowany Grupy JSW

Grupa JSW od kilku już lat regularnie upublicznia informacje dotyczące wyników niefinansowych, tj. efektów działań w obszarze społecznym, środowiskowym i ładu zarządczego. Tegoroczne raporty przygotowane zostały w oparciu o międzynarodowe wskaźniki GRI Standards.
Przygotowanie szczegółowych raportów wykracza poza wymogi prawne związane z obowiązkiem publikowania informacji niefinansowych w ramach sprawozdań rocznych. Publikacja raportu CSR w formie papierowej czy raportu zintegrowanego w formie online pozwala dotrzeć do szerszego grona odbiorców. O informacje pozafinansowe pytają nie tylko przedstawiciele krajowego rynku kapitałowego, ale również przedstawiciele zagranicznych instytucji finansowych. Egzemplarze pierwszej edycji raportu zrównoważonego za rok 2017 trafiły chociażby do Australii. Zarówno raport CSR, jak i raport zintegrowany stają się źródłem kompleksowej wiedzy na temat Grupy JSW i podejmowanych przez nią decyzji, dlatego są chętnie czytane nie tylko przez analityków giełdowych, ale również przez potencjalnych partnerów biznesowych. Wysokiej jakości raportowanie kwestii niefinansowych wpływa na ocenę spółki oraz Grupy JSW przez rynek.
? Cieszę się, że Grupa JSW odbierana jest przez otoczenie jako solidnie i rzetelnie informująca o wszelkich, czyli również niefinansowych aspektach swojej działalności. Mam nadzieję, że kolejny raport jedynie utwierdzi czytelników w takiej opinii. Zapraszam zatem do lektury, która może stać się ciekawa nie tylko dla analityków rynku kapitałowego, ale dla bardzo szerokiego grona naszych interesariuszy ? powiedział Włodzimierz Hereźniak, Prezes Zarządu JSW.
? Analitycy firmy Sustainalytics, która w ramach współpracy z warszawską GPW przeprowadza audyty w związku z publikowanym indeksem WIG-ESG, oceniając JSW, podkreślili w swoim kilkudziesięciostronicowym raporcie analitycznym sporządzonym w ubiegłym roku rzetelność raportowania niefinansowego Grupy JSW. Wystawili wysokie oceny m.in. systemowi zarządzania środowiskowego spółki czy systemowi zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Udział JSW w indeksie WIG-ESG otwiera drogę do pozyskania kapitału funduszy, kierujących się w swojej polityce inwestycyjnej szeroko pojętymi wartościami z zakresu ładu korporacyjnego, środowiska oraz społecznej odpowiedzialności, a udział aktywów zarządzanych w oparciu o politykę ESG w całości aktywów na świecie stale rośnie ? dodaje Krzysztof Solus, dyrektor Biura Relacji Giełdowych.