Razem dla nowoczesnego górnictwa – podsumowanie konferencji

Zakończyła się 21. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna KOMTECH-IMTech. W ciągu trzech dni trwania konferencji odbyło się 12 sesji tematycznych, podczas których zaprezentowano prawie 50 referatów. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się również dwie debaty dotyczące przyszłości górnictwa.

W sumie konferencję on line śledziło na swoich ekranach prawie 5 tysięcy osób. W ciągu trzech dni organizatorom udało się ukazać szerokie spektrum innowacyjnych zmian oraz nowoczesnych rozwiązań stosowanych, bądź proponowanych do wykorzystania w górnictwie światowym. Pierwszego dnia konferencji przybliżono m.in. technologię drążenia z zastosowaniem kombajnu urabiająco-kotwiącego Bolter Miner, który pracuje w kopalni Budryk. W kolejnej części przedstawiono możliwości systemów związanych z cyberbezpieczeństwem oraz nowoczesne systemy sterowania, monitoringu oraz diagnostyki maszyn i urządzeń górniczych.
Drugi dzień konferencji stał pod znakiem innowacyjnych rozwiązań w systemach wydobywczych i kompleksach ścianowych. Przedstawiciele rumuńskiej firmy Subsidiary Hydraulics and Pneumatics Research, pokazali swoje rozwiązania dotyczące zastosowania inteligentnych urządzeń w procesie modernizacji hydrauliki siłowej. Z dużym zainteresowanie inżynierów spotkało się przedstawione rozwiązanie dotyczące inteligentnego modułu monitorującego zawory proporcjonalne w hydraulicznych układach napędowych. Trzeci dzień konferencji poświęcono maszynom wyciągowym, odzyskowi minerałów, systemom przeróbczym oraz nowoczesnemu podejściu do rozwoju kwalifikacji w górnictwie.
Konferencja zakończyła się spontanicznie zorganizowaną sesją podsumowującą, w której wzięli udział: prof. Stanisław Prusek, prezes Głównego Instytutu Górnictwa, Artur Wasil, prezes LW Bogdanka, prof. Dariusz Prostański z Instytutu Techniki Górniczej Komag oraz Artur Dyczko, wiceprezes JSW. Paneliści wrócili, jak się okazuje do najgorętszego temu konferencji, czyli technologii drążenia z zastosowaniem kombajnu urabiająco-kotwiącego Bolter Miner – co stało się swoistą klamrą konferencji.
– W tych trudnych czasach zorganizowanie konferencji jest nie lada wyzwaniem. Okazuje się jednak, że nasz wysiłek nie poszedł na marne, bo naszym poczynaniom przyglądało się prawie pięć tysięcy osób. Udało się nam wzbudzić dyskusję o przyszłości polskiego górnictwa. Wszyscy – spółki węglowe, przedsiębiorcy okołogórniczy, instytuty naukowe – jesteśmy zainteresowani rozwojem bezpiecznego, nowoczesnego i efektywnego polskiego górnictwa – powiedział Artur Dyczko, zastępca prezesa JSW ds. technicznych i operacyjnych.
W konferencji zorganizowanej przez Instytut Techniki Górniczej Komag, JSW oraz JSW Szkolenie i Górnictwo wzięli udział przedstawiciele wszystkich polskich górniczych spółek, przedstawiciele uczelni technicznych oraz współpracujące z górnictwem przedsiębiorstwa oraz instytucje m.in. Wyższy Urząd Górniczy i Główny Instytut Górnictwa. Konferencję pod względem technicznym przygotowali pracownicy spółki JSW IT Systems oraz pracownicy Biura Komunikacji i PR JSW.