Rewolucja w zarządzaniu projektami

15 kwietnia rozpocznie się dwudniowa konferencja Rewolucja w Zarządzaniu Projektami. Organizatorzy konferencji Jastrzębska Spółka Węglowa, JSW Szkolenie i Górnictwo, JSW IT Systems wraz z partnerem IPMA Polska serdecznie zapraszają do uczestnictwa w czterech sesjach tematycznych oraz debacie na temat współczesnych wyzwań, koncepcji i metod zarządzania strategicznego z perspektywy teoretycznej, ale przede wszystkim praktycznej.

Konferencja odbędzie się z udziałem licznych przedstawicieli środowiska naukowego oraz przemysłowego w formule online. Stworzy okazję do syntetycznej wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie najnowszych osiągnieć i narzędzi do zarządzania projektami, monitoringu celów strategicznych, a także zarządzania projektami środowiskowymi i nowoczesnymi instrumentami komunikacji, prowadzącej do interdyscyplinarnej analizy zagadnienia. Dodatkowo, konferencja ma wskazywać aktualne trendy i koncepcje we współczesnym rozwoju kompetencji w zarządzaniu projektami. Szeroki zakres zagadnień, które zostały ujęte w przedstawionych sesjach, skłania do analizy kluczowych aspektów zarządzania współczesną organizacją.
Organizatorzy wyrażają nadzieję, że konferencja stanie się platformą wymiany doświadczeń w zakresie dobrych praktyk oraz zgromadzi liczne grono słuchaczy, zainteresowanych kierunkami rozwoju systemów zarządzania wzmacniających efektywność organizacji.
Patronami naukowymi wydarzenia będą: Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH, Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Szczegóły na stronach internetowych www.jsw.pl, www.jswsig.pl.