?Rezolucja Śląska? podpisana

Ministrowie, parlamentarzyści, przedstawiciele zarządów czterech województw: śląskiego, lubelskiego, małopolskiego i podkarpackiego, a także prezydenci śląskich miast: Katowic, Rudy Śląskiej oraz Świętochłowic podpisali 4 marca ?Rezolucję Śląską?. Dokument sygnowano z inicjatywy Grzegorza Tobiszowskiego, pomysłodawcy i inicjatora konferencji SILESIA 2030, która odbyła się w Rudzie Śląskiej.
? W sercu śląskości, w Rudzie Śląskiej udało się zgromadzić tak wiele osób zajmujących się transformacją ? powiedział Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego, i dodał ? Bardzo się cieszę, że udało się opracować taki dokument.
?Rezolucja Śląska? traktuje o działaniach, które należy podjąć, aby skutecznie przeprowadzić transformację energetyczną oraz zrealizować cele klimatyczne wyznaczone przez najwyższe organy Unii Europejskiej i społeczność międzynarodową. Znajdują się w niej 4 główne punkty:
1. Należy zintensyfikować prace nad nowymi technologiami w energetyce, przewidując zwiększenie nakładów w Europie na podniesienie efektywności odnawialnych źródeł energii, uwzględniając jednocześnie konieczność prac nad technologią utylizacji po okresie użytkowania materiałów, z których wykonane są farmy wiatrowe oraz fotowoltaiczne.
2. Należy rozwijać technologie w energetyce, dzięki którym sprawniej i efektywniej, oraz przy zachowaniu wysokich standardów ochrony środowiska, będą wykorzystywane surowce tradycyjne – kopalne.
3. Należy uwzględniać w projekcie ?Europejskiego Zielonego Ładu? kwestie bezpieczeństwa energetycznego każdego kraju członkowskiego UE.
4. Należy dokładać wszelkich starań, by prowadzone działania zapewniły przyszłym pokoleniom, zamieszkującym kontynent europejski możliwość rozwoju w oparciu
o najlepsze i najbardziej efektywne wykorzystanie dostępnych technologii energetycznych.

?Rezolucja Śląska? po podpisaniu przez sygnatariuszy została przekazana na ręce polskich
i zagranicznych eurodeputowanych: Jesicy Stegrud, Evžena Tošenovský`ego, Grzegorza Tobiszowskiego i Bogdana Rzońcy.
? Mamy śląską deklarację, ogromnie się z tego cieszymy i dziękujemy wszystkim przyjaciołom zrównoważonego rozwoju ? mówił Bogdan Rzońca, Poseł do Parlamentu Europejskiego. ? Energetyka i bezpieczeństwo energetyczne są czynnikami wpływającymi na konkurencyjność gospodarek na świecie. ? dodał.
? Dla wszystkich jest jasne, że musimy troszczyć się i skutecznie działać na rzecz klimatu. Ale w tym działaniu nie możemy zapominać o bezpieczeństwie energetycznym, które jest fundamentem każdego państwa. Chcemy wykorzystywać nowe technologie spalania węgla, aby wpisywać się w Europejski Zielony Ład, przy zachowaniu tego, co dla nas w województwie śląskim jest cenne ? mówił Grzegorz Tobiszowski, podsumowując konferencję SILESIA 2030.
Partnerami II edycji konferencji SILESIA 2030 byli: Tauron, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Śląski Fundusz Rozwoju, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach.