Rocznica katastrofy w kopalni Pniówek

Mijają dwa lata od największej katastrofy w historii Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 20 kwietnia 2022 roku w kopalni Pniówek życie straciło 16 górników i ratowników górniczych.

Przed kopalnią Pniówek odbyła się uroczystość otwarcia miejsca pamięci zmarłych górników. Tablica upamiętnia 56 ofiar górniczych katastrof w 50-letniej historii kopalni. Sławomir Polak, kierownik działu bhp, odczytał nazwiska zmarłych. Następnie przed pamiątkową tablicą kwiaty złożyli: Adam Rozmus, zastępca prezesa zarządu JSW ds. technicznych i operacyjnych, Jolanta Gruszka, zastępca prezesa ds. handlu, Artur Wojtków, zastępca prezesa zarządu ds. pracy i polityki społecznej, dyrekcja kopalni, przedstawiciele związków zawodowych oraz rodziny i koledzy tragicznie zmarłych górników.
Przypomnijmy: 20 kwietnia 2022 r. w ścianie N-6 na poziomie 1000, kwadrans po północy doszło do wybuchu metanu. W strefie zagrożenia znajdowało się 42 pracowników. W czasie prowadzonej akcji 39 pracowników udało się wycofać.
Po godzinie trzeciej nastąpił drugi wybuch metanu. W zagrożonym rejonie pozostało siedmiu pracowników, w tym zastęp ratowniczy. Dzień później nastąpił kolejny wybuch metanu. Kierownik akcji ratowniczej podjął decyzję o czasowym wyłączeniu rejonu ściany N-6 przy pomocy tam izolacyjnych. Akcja została przerwana. W wyniku wybuchów metanu życie straciło dziewięciu górników, a siedmiu pozostało za tamami, które po katastrofie odgrodziły rejon pożaru od pozostałych wyrobisk. Jesienią ubiegłego roku odnaleziono ich ciała.
W sumie, w katastrofie zginęło 16 górników i ratowników górniczych. Rannych zostało 30 osób.
zdjęcia: Dawid Lach