Rok wykonanych planów w Polskiej Grupie Górniczej S.A.

Polska Grupa Górnicza S.A. wykonała z powodzeniem Plan Techniczno-Ekonomiczny na 2021 rok. Kluczowe cele planu, takie jak sprzedaż i produkcja węgla, udało się zrealizować z nadwyżką.

Od stycznia do końca grudnia zeszłego roku PGG S.A. wydobyła (netto) ponad 23 mln t węgla. Znacząco polepszyła się sprzedaż węgla, która wyniosła 24,3 mln t (104,5 % planu), co wpłynęło na zwiększenie przychodów ze sprzedaży (111,8 %). Wzrosła sprzedaż węgli wysokomarżowych: w sortymentach grubych i średnich sprzedano o 288 tys. t węgla więcej niż założono w PTE.
W 2021 r wykonano łącznie 87,3 km podziemnych wyrobisk, zaś w kopalniach funkcjonowały średnio 34 ściany produkcyjne. W minionym roku spółka przeznaczyła globalnie na inwestycje 2,1 mld zł.
Z myślą o zwiększaniu sprzedaży, w lutym 2021 r. w rybnickiej kopalni ROW-Ruch Chwałowice uruchomiono nowoczesną, zrobotyzowaną linię paczkującą ekogroszku Pieklorz o wydajności ponad 200 t na dobę, czyli 50 tys. ton rocznie.
Zrealizowano także zadania inwestycyjne w zakładzie przeróbczym znajdujących się w strukturach kopalni Piast-Ziemowit (rejon Wola), które pozwoliły na zwiększenie dostępnego wolumenu węgli kwalifikowanych spełniających normy emisyjności dla kotłów klasy 5 i Ecodesign. Ich całkowita produkcja w 2021 r. wyniosła blisko 385 tys. ton w tym 73 tys. ton stanowiły ekopaliwa konfekcjonowane (razem ekogroszki i ekomiał Greenpal).
Z kolei pod koniec roku na rynku pojawiły się pierwsze pilotażowe dostawy Karolinki. Produkt jest mieszanką wyselekcjonowanych węgli z kopalń PGG S.A., zawierającą (w ok. 15 proc.) specjalny dodatek antysmogowy ? odgazowany uprzednio tzw. ?blue coal?, czyli ?błękitny węgiel?. W porównaniu z tradycyjnymi ekogroszkami (których parametry są o wiele przyjaźniejsze dla środowiska niż w przypadku typowego węgla zasypowego) nowe paliwo gwarantuje jeszcze co najmniej 30-procentową redukcję zanieczyszczeń, w tym pyłów.
W marcu zeszłego roku w łaziskiej kopalni Bolesław Śmiały ruszyła nowoczesna instalacja do granulowania najdrobniejszych ziaren węgla, która rozwiązuje problem zagospodarowania kłopotliwych produktów ubocznych z procesu wzbogacania węgla w PGG S.A.
Na koniec 2021 r. stan zapasów surowca PGG S.A. zmniejszył się do 987 tys. t, co znaczy, że spółka pozbyła się ze zwałów aż o ponad milion ton węgla więcej, niż przewidywano wcześniej.
W ramach łańcucha wartości firmy należy zwrócić uwagę, że PGG jest jednym z największych pracodawców w Polsce. Na koniec 2021 r. w PGG S.A. pracowało 36,8 tys. osób, co stanowi ponad 50% zatrudnionych w polskim górnictwie węgla kamiennego. Spółka jest największym producentem węgla w UE, a podpisana Umowa Społeczna w maju 2021 r. wyznacza ścieżkę jest transformacji w perspektywie do 2049 r.
Skalę działalności PGG S.A. obrazują także poziomy regulowanych zobowiązań. Spółka w 2021 r. zapłaciła prawie 3 mld zł zobowiązań publicznoprawnych i 118 mln zł do budżetów gminnych. Otoczenie spółki – dostawcy dóbr i usług w ramach regulowania bieżących zobowiązań handlowych otrzymali prawie 4,9 mld zł.
Polska Grupa Górnicza S.A. angażowała się w 2021 r. w wiele projektów dla pożytku pracowników i otoczenia społecznego spółki. Utworzono m.in. Fundusz Prewencyjny, udzielając w ramach umowy zawartej z PZU Życie dodatkowego wsparcia finansowego pracownikom poszkodowanym w wypadkach i członkom ich rodzin. Sumą prawie 2 mln zł sfinansowano m.in. procedury diagnostyczne, rehabilitacyjne, zabiegi operacyjne, sprzęt protetyczny i specjalistyczne urządzenia podnoszące bezpieczeństwo pracy i jakość opieki medycznej, jak np. defibrylatory, AED, kardiomonitory, elektrokardiografy, apteczki, nosze, wózki dla chorych. Ponadto rozszerzona została opieka PGG S.A. i PZU Życie S.A. z dostępem do prywatnej opieki medycznej. Objęła ona nie tylko obecnych, ale też około tysiąca byłych pracowników spółki na zasadzie kontynuacji ubezpieczenia grupowego. Wspólnie z TUW PZUW przeprowadzono także kampanię edukacyjno-informacyjną ?Stan epidemii ? dobre praktyki?, w ramach której kupiono m.in. maski wielokrotnego użytku, 150 urządzeń do dezynfekcji rąk, zapas środków odkażających.
Spółka odpowiedziała również na wezwanie resortu zdrowia. W ciągu całego 2021 r. ratownicy górniczy PGG S.A. wspomagali szpitale covidowe utworzone w regionie.
Firma nie zapomniała także o profilaktyce i promocji szczepień. Począwszy od czerwca 2021 r. ponad 7 tys. pracowników spółki i członków i rodzin wzięło udział w zakładowej akcji szczepień przeciwko Covid-19, przyjmując w dwóch turach preparat Comirnaty (BioNTech Pfizer). W PGG S.A. przeprowadzono także trzy duże akcje informacyjne dotyczące profilaktyki COVID ? 19.
– Plan na 2021 rok dostosowany do zapisów umowy społecznej zrealizowaliśmy w 100 proc., a kluczowe cele, jak sprzedaż i produkcja zostały zrealizowane z nadwyżką. Nie był to łatwy rok, wciąż zmagamy się ze skutkami pandemii i trudnym otoczeniem rynkowym, ale wykorzystaliśmy nasz potencjał wszędzie tam gdzie było to możliwe. Rozbudowaliśmy m. in. nowoczesne linie produkcyjne węgla, co wpłynęło na zwiększenie sprzedaży i przychodów. W tym roku, analogicznie jak w 2021 roku będziemy realizować zapisy umowy społecznej dostosowując do nich wielkość produkcji i skalę inwestycji. Określiliśmy wielkość wydobycia i koszty podzielone na poszczególne kopalnie i tę umowę zamierzamy realizować analogicznie jak 2021 r, tak by racjonalnie prowadzić przedsiębiorstwo i minimalizować wydatki. Liczymy także na zakończenie parlamentarnych prac nad ustawą ustanawiającą system wsparcia dla branży ? mówi Tomasz Rogala, prezes PGG S.A.