Rozpoczęła pracę Komisja do zbadania przyczyn i okoliczności wybuchu metanu

W piątek, 22 kwietnia br. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego powołał Komisję do zbadania przyczyn i okoliczności wybuchu metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 20 kwietnia 2022 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK ?Pniówek? w Pawłowicach.

Komisja będzie pracowała pod przewodnictwem Krzysztofa Króla ? wiceprezesa WUG. W jej skład weszli eksperci, specjaliści i naukowcy m.in. z: Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytetu Śląskiego, Głównego Instytutu Górnictwa, Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A., Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego ? KGHM Polska Miedź, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach.
Do głównych zadań Komisji będzie należała m.in.:
– analiza wybuchu metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w dniu 20 kwietnia 2022 r. w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK ?Pniówek? w Pawłowicach, zwanych dalej ?zdarzeniem?, w szczególności w aspekcie przyczyny, przebiegu oraz rejonu objętego skutkami zdarzenia;
– ocena akcji ratowniczej;
– ocena działań podejmowanych przez przedsiębiorcę i kierownika ruchu zakładu górniczego dla zwalczania zagrożenia metanowego w rejonie miejsca zdarzenia;
– ocena możliwości dalszego prowadzenia ruchu zakładu górniczego w rejonie miejsca zdarzenia.