Rozpoczęto odpompowywanie wód, aby zwalczyć problem zapadlisk w Trzebini

Uruchomione zostały pompy głębinowe w Trzebini, które mają za zadanie wypompowywanie wód gruntowych i wyhamowanie procesu podnoszenia się poziomu lustra wody, co jest jedną z głównych przyczyn powstawania zapadlisk.

Zgodnie ze złożonymi wcześniej przez Zarząd Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. deklaracjami rozruch maszyn nastąpił w poniedziałek 29 maja. Początkowo działania polegały na podłączeniu zasilania, uruchomieniu pomp oraz precyzyjnym ustawieniu przyrządów, czujników i wydajności urządzeń. W kolejnym etapie pompy rozpoczęły właściwą pracę.
W wyznaczonych lokalizacjach, tj. teren leśny w rejonie ul. Grunwaldzkiej zainstalowane zostały 2 pompy głębinowe o wydajności 5m3/min, umieszczone w udrożnionych wcześniej przez SRK S.A. otworach, sięgających na głębokość 180 metrów. Pozwoli to utrzymać wody gruntowe na obecnym poziomie, czyli około 307 m n.p.m.
SRK S.A. otrzymała w marcu 2023 roku ekspertyzę wskazującą możliwości zatrzymania procesu podnoszenia się zwierciadła wody w górotworze, poprzez pompowanie wód z zatapianych wyrobisk przy użyciu pomp umieszczonych w piezometrach. W związku z tym:

  • Wykonano ?Projekt robót geologicznych?, zatwierdzony 15 maja prawomocną decyzją przez Marszałka Województwa Małopolskiego
  • Przygotowano wykop pod kabel energetyczny dla podłączenia pomp
  • Wyczyszczono kanał wód przemysłowych – o długości ok. 2100 m, studzienki rewizyjne oraz przepusty
  • Wykonano kontrolę drożności piezometrów P1 i P1bis wraz z ich udrażnianiem do nominalnej średnicy i głębokości oraz zabezpieczono przed dostępem osób trzecich do momentu zainstalowania w nich pomp

Zainstalowano pompy głębinowe wraz z układem sterowania i wyposażeniem na potrzeby uruchomienia pompowni w byłym OG ?Siersza I? oraz wybudowano rurociąg tłoczny z infrastrukturą techniczną łączącego oba piezometry z kanałem wód przemysłowych.
Do realizacji zadania konieczne było zawarcie w dniu 12 maja czterech umów dzierżawy gruntów leśnych z Nadleśnictwem Chrzanów.