Rozpoczęto odwierty kontrolne przy Willi Not w Trzebini

W rejonie Willi NOT w Trzebini rozpoczęto dziś prace związanie z wykonaniem odwiertów kontrolnych, w oparciu o wyniki badań wykonane przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach.

Zgodnie z uzyskanym przez SRK S.A. sprawozdaniem z badań mikrograwimetrycznych w rejonie Willi NOT wyodrębniono anomalie powiązane z lokalną budową geologiczną i sytuacją górniczą. Celem weryfikacji interpretacji danych geofizycznych zalecono wykonanie w obrębie wytypowanych anomalii wierceń badawczych do głębokości zalegania najpłytszego, eksploatowanego pokładu węgla kamiennego.
Podobnie jak w przypadku dotychczas wykonanych w Trzebini prac podsadzkowych, w przypadku stwierdzenia ewentualnych rozluźnień gruntu, zostaną one uzdatnione. Miejsca prac są odgrodzone i oznaczone taśmą, a po zakończeniu zostaną z powrotem oddane do użytku. Równolegle Wykonawca prowadzi roboty uzdatniające w rejonie Szkoły Podstawowej nr 5 w Trzebini. Zgodnie z zawartą umową, prace w rejonie Willi NOT i Szkoły Podstawowej mają potrwać do połowy listopada.