Rusza Giełda Wynalazczości PGG S.A.

W Polskiej Grupie Górniczej S.A. niebawem rusza ?Giełda Wynalazczości?. To konkurs adresowany do pracowników wszystkich kopalń, zakładów i centrali spółki, którzy mają autorskie pomysły na innowacyjne rozwiązania związane z pracą. Autorzy projektów, które zostaną rozpatrzone pozytywnie, otrzymają po 400 złotych brutto, a w przypadku dużych projektów, mogą liczyć na więcej.

Giełda wynalazczości odbędzie się od 24 października 2023 roku do 26 października 2023 roku. W kopalniach, we wszystkich oddziałach i zakładach PGG S.A. zostały powołane specjalne Komisje, które będą się zajmować rozpatrywaniem zgłoszeń. W konkursie może wziąć udział każdy pracownik, który wpadł na jakieś innowacyjne rozwiązanie. Pomysły mogą również zgłaszać całe działy przy współpracy z innymi podmiotami.
Przewodniczący Komisji Giełdy Wynalazczości w Centrali, dyrektor Biura Restrukturyzacji Operacyjnej i Technologicznej Rafał Gąsior wspomina, że tak właśnie było z rozwiązaniem stabilizacji naczyń maszyny wyciągowej, które było owocem współpracy działu energomechanicznego jednej z kopalń i Przedsiębiorstwa Budowy Szybów.
– Rozwiązania z ubiegłych lat niejednokrotnie zostały wprowadzone do kopalń i naszych zakładów, a ten konkretnie projekt został nawet opatentowany. Ale nie zawsze muszą to być bardzo złożone pomysły. Szczególnie w pamięć zapadła mi podziurawiona popularna ?hercówa?. Jeden z pracowników uznał, że jak pojawia się woda i należy wyczyścić rząpie to łopata z dziurami sprawdza się lepiej niż sito ? dodaje dyrektor Rafał Gąsior.
Były też pomysły takie jak na przykład wspólna kuchnia czy pomieszczenie do integracji pracowników połączone z aneksem kuchennym w budynku Centrali. Z powodu braku miejsca w przedwojennym gmachu nie znalazło ono jednak zastosowania. W przypadku większych przedsięwzięć, wyliczana jest także efektywność wprowadzonego przedsięwzięcia i autorzy rozwiązań przez kilka lat mają z tego tytułu wypłacane wynagrodzenie.
Za każdy projekt pozytywnie rozpatrzony podczas Giełdy Wynalazczości, jego twórca otrzyma 400 złotych brutto nagrody. Decyzję w tym zakresie podejmuje specjalna Komisja Giełdy Wynalazczości powołana na danym Oddziale/Zakładzie.