Ruszają studia podyplomowe ?Menedżer Produkcji? dedykowane pracownikom PGG

30 pracowników Polskiej Grupy Górniczej rozpoczyna studia podyplomowe o specjalności ?Menedżer produkcji? w ramach współpracy PGG S.A. z Głównym Instytutem Górnictwa i katowickim Uniwersytetem Ekonomicznym. Uroczysta inauguracja odbędzie się 14 stycznia 2023 roku w auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Rybniku przy ulicy Rudzkiej 13.

Studia podyplomowe ?Menedżer produkcji? potrwają 2 semestry i obejmują 200 godzin. Zostały podzielone na 5 modułów z zakresu tematyki górniczej, energetycznej, obejmują elementy prawa w obrocie gospodarczym, zarządzanie przedsiębiorstwem, umiejętności menedżerskie w przemyśle. Są dedykowane pracownikom kadry zarządzającej, dozoru wyższego i kierownictwa kopalń. Zajęcia prowadzić będą wybitni specjaliści i praktycy z GIG oraz UE.
W części górniczej i energetycznej studenci zapoznają się m.in. z nowoczesnymi technologiami węglowymi, innowacjami przemysłowymi, mechanizacją i automatyzacją, bezpieczeństwem pracy i eksploatacją oraz identyfikacją i zwalczaniem zagrożeń, ochroną powierzchni, powietrza i wód. Słuchacze poznawać będą m.in. proces zgazowania węgla w reaktorze, produkcję wodoru, wychwytywanie dwutlenku węgla i metanu. Część zajęć w GIG będzie prowadzona laboratoryjnie w kopalni doświadczalnej Barbara, gdzie studenci zapoznają się z badaniami i prezentacją nowych rozwiązań i technologii w obszarze bezpieczeństwa pracy w kopalniach, górnictwa i ochrony środowiska.
W programie przewidziano też naukę zarządzania przedsiębiorstwem, jego finansami, rachunkowością i controlingiem w przemyśle, a także rozwój kompetencji liderskich, jak np. zasady rekrutacji i motywowania pracowników, delegowania zadań, negocjacji i rozwiązywania konfliktów czy zarządzania projektami w przemyśle. Słuchacze uczyć będą się też prawa w obrocie gospodarczym, prawa cywilnego, handlowego, pracy i zamówień publicznych czy etyki w biznesie, ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwie, ochrony danych i przeciwdziałania korupcji.
Porozumienie o współpracy przedstawiciele Polskiej Grupy Górniczej oraz Głównego Instytutu Górnictwa i katowickiego Uniwersytetu Ekonomicznego podpisali w lipcu 2022 roku. Na jego mocy spółka i instytucje naukowe realizować będą projekty dydaktyczne i badawcze, a pierwszym z nich jest utworzenie studiów podyplomowych ?Menedżer produkcji? . Głównym celem współpracy jest wzmocnienie kompetencji i potencjału rozwojowego pracowników PGG S.A.