Ruszają zapisy dla chętnych pracowników JSW SA

? Uruchamiamy akcję ?Szczepienia dla Załogi JSW?. Podjęliśmy dziś decyzję o przystąpieniu naszej Spółki do programu szczepień. Pracownicy JSW S.A. i ich domownicy mogą zgłaszać się od 29 kwietnia do 3 maja 2021 poprzez nasz Portal Pracownika. Szczepienie jest w pełni dobrowolne, tylko dla chętnych? ? informuje Barbara Piontek, prezes Zarządu JSW S.A.

? To dziś dla nas kluczowe zapewnić bezpieczeństwo pracy naszym górnikom, ich rodzinom i całej Załodze. Od tego m.in. zależy ciągłość i jakość pracy, a także stabilny rozwój Spółki w tych trudnych czasach pandemii ? podkreśla prezes Piontek.
Pracownicy JSW S.A. mogą zgłaszać wolę przystąpienia do programu szczepień od 29 kwietnia do 3 maja 2021 po zalogowaniu się, poprzez Portal Pracownika. Zapisy ruszyły. Chętni rejestrują się do 3 maja 2021, a 4 maja pracodawca, czyli JSW S.A., wysyła zgłoszenie do udziału w Narodowym Programie Szczepień przez stronę Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Formularz umożliwiający JSW S.A. przystąpienie do programu i podanie liczby chętnych bez podawania danych osobowych pracowników będzie dostępny na rządowej stronie internetowej od 4 maja.
Zarząd JSW S.A. powołał zespół ds. szczepień JSW S.A., który koordynuje przedsięwzięcie.
Chęć szczepienia przeciwko COVID-19 mogą zgłaszać wszyscy pracownicy JSW S.A. Dobrowolnym szczepieniem mogą zostać objęci pracownicy oraz ich rodziny (członkowie rodziny pracownika zamieszkujący razem ? w jednym gospodarstwie domowym).
Ozdrowieńcy także mogą przystąpić do szczepienia, jednak zgodnie z obowiązującymi w Polsce zasadami muszą oni odczekać 3 miesiące od ustania objawów choroby.
Data rozpoczęcia szczepień w zakładach pracy zależy od dostępności szczepionek. W maju i w czerwcu będą sukcesywnie dodawane kolejne przedsiębiorstwa do programu szczepień. O kolejności zadecyduje moment prawidłowego wypełnienia formularza przez pracodawcę oraz dostępność szczepionek.