Rynek sprzyja JSW

Stabilizacja na rynku węgla koksowego i koksu pozwala Jastrzębskiej Spółce Węglowej kontynuować strategiczne projekty inwestycyjne. Wśród nich modernizację Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla oraz budowę nowych poziomów wydobywczych.
Grupa Kapitałowa JSW zamknęła pierwszy kwartał 2019 roku zyskiem netto w wysokości 409,8 mln zł, czyli o 28,5 proc. wyższym niż w poprzednim kwartale.
W trzech pierwszych miesiącach tego roku wyprodukowano w Grupie 2,4 mln ton węgla koksowego, czyli o prawie 4 proc. więcej niż w czwartym kwartale 2018 roku oraz 0,8 mln ton koksu, co stanowi spadek o ponad 5 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału. ? Ze względu na mniejszą produkcję węgli typu semi-soft w wyniku wstrząsu w kopalni Knurów-Szczygłowice oraz ograniczenia dostaw zewnętrznych podjęliśmy decyzję o okresowym, nieznacznym zmniejszeniu produkcji koksu ? wyjaśnia Daniel Ozon, prezes zarządu JSW i dodaje: – Nie wpłynęło to w żaden sposób na poziom realizacji uzgodnionych dostaw, a jedynie na wielkość zapasów, które utrzymujemy na poziomie niezbędnym do tego, aby płynnie realizować kontrakty.
W omawianym okresie średnia cena węgla koksowego wzrosła o 8 proc. dochodząc do 711,11 zł za tonę. Natomiast średnia cena koksu wzrosła o 4,7 proc. osiągając cenę 1 173,60 zł za tonę. W trzech pierwszych miesiącach 2019 roku przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych zrealizowano na poziomie 1,1 mld zł. Natomiast przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych były wyższe o 9 proc. i wyniosły 1,3 mld zł. Wskaźnik EBITDA Grupy Kapitałowej JSW bez zdarzeń jednorazowych wyniósł w pierwszym kwartale tego roku 740,1 mln zł i był wyższy prawie o 66 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału.
Warto zwrócić uwagę na wydatki związane z inwestycjami w Grupie Kapitałowej JSW. W pierwszym kwartale tego roku wydano 637,1 mln zł, tj. o ponad 114 procent więcej niż w poprzednim kwartale. – Kontynuujemy wiele inwestycji związanych między innymi z modernizacją Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w kopalniach Budryk i Knurów-Szczygłowice. Działamy w obszarze innowacyjności i wzrostu efektywności, ale przede wszystkim skupiamy się na zadaniach związanych z poszerzaniem bazy zasobowej ? mówi Tomasz Śledź, zastępca prezesa zarządu JSW ds. technicznych.
Jak wynika z najnowszych prognoz rynkowych, produkcja stali na świecie w bieżącym roku wyniesie około 900 mln ton, co oznacza spadek o około 2,5 proc. w porównaniu do poprzedniego roku. Wzrośnie natomiast zapotrzebowanie na ten surowiec o 1,3 proc. w porównaniu do poprzedniego roku. Prognozy dla Europy to wzrost o 0,3 proc.
Rynek koksu, zwłaszcza w Europie, charakteryzuje się większą stabilnością ze względu na wysoki stopień zintegrowania koksowni z hutami oraz dostaw realizowanych przede wszystkim na bazie umów długoterminowych z ograniczoną skłonnością europejskich konsumentów do diametralnych i nagłych zmian dostawców. Konsumpcja koksu wynika bezpośrednio z poziomu produkcji stali w procesie wielkopiecowym, a ta utrzymywała się na dobrym i stabilnym poziomie.