Schronisko pod dobrą opieką

Fundacja JSW wsparła Schronisko dla Bezdomnych prowadzone przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej. Dzięki darowiznom od Fundacji zakupiono samochód transportowy i sfinansowano wyposażenie przygotowanych w Schronisku miejsc z usługami opiekuńczymi.
Uroczyste przekazanie samochodu odbyło się 16 stycznia 2020 r. w Dąbrowie Górniczej-Ząbkowicach, gdzie znajduje się Schronisko dla Bezdomnych. W uroczystości ? obok biskupa sosnowieckiego ks. Grzegorza Kaszaka, udział wzięli m.in. Artur Wojtków, zastępca prezesa zarządu JSW ds. Pracy i Polityki Społecznej, Gabriel Cyrulik, członek zarządu Fundacji JSW i Katarzyna Dutkiewicz, koordynator Biura Zarządu Fundacji JSW. Podczas uroczystości dyrektor sosnowieckiej Caritas, ks. Tomasz Folga podziękował przedstawicielom Jastrzębskiej Spółki Węglowej i Fundacji JSW. Podkreślił też wielką wagę otrzymanej przez Caritas pomocy w tak ważnej, potrzebnej i trudnej zarazem działalności, jaką jest świadczenie pomocy osobom wykluczonym. Prezes Artur Wojtków podziękował wszystkim zaangażowanym w codzienne działania Caritas Diecezji Sosnowieckiej na rzecz osób bezdomnych, wyrażając równocześnie uznanie dla efektów wspólnych inicjatyw, skierowanych do najbardziej potrzebujących ? chorych, niepełnosprawnych oraz samotnych osób.
Schronisko dla Bezdomnych w Dąbrowie Górniczej-Ząbkowicach działa od 2002 r. i ma 55 miejsc dla osób bezdomnych. Od stycznia 2020 r. powstało 15 nowych miejsc z usługami opiekuńczymi. Ich utworzenie było możliwe dzięki wsparciu Fundacji JSW oraz Caritas Polska, które w całości sfinansowały to przedsięwzięcie. To pierwsza w Zagłębiu Dąbrowskim placówka o takim standardzie, która spełnia wszystkie wymogi ustawy o pomocy społecznej.