Seminarium historyczne

Porozumienie Jastrzębskie jest częścią wystawy stałej w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach. JSW SiG należące do Jastrzębskiej Spółki Węglowej zorganizowało tam seminarium historyczne pod nazwą ?Górnicza Tożsamość Wujek ?81?.

Seminarium historyczne w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności rozpoczęło się od złożenia kwiatów przed pomnikiem poległych górników KWK ?Wujek?. Później zaproszeni goście zwiedzili wystawę upamiętniającą wydarzenia lat 80-tych.
– Jesteśmy w historycznym miejscu, które przedstawia przełomowe wydarzenia, istotne w skali całego kraju ? powiedział Artur Wojtków, zastępca prezesa zarządu JSW ds. pracy i polityki społecznej, który niezwykłą wystawę oglądał po raz pierwszy. ? Ekspozycja jest bardzo ciekawa, chciałbym, aby młodzież miała okazję poznać to miejsce i posłuchać o najnowszej historii Polski opowiedzianej w tak interesujący sposób ? dodał Artur Wojtków.
Śląskie Centrum Wolności i Solidarności przedstawia nie tylko historię pacyfikacji kopalni ?Wujek?. To jedyne miejsce na mapie Górnego Śląska, w którym w pełni możemy poznać historię społecznego oporu wobec władz komunistycznych w latach 1945 ? 1989 oraz początki powstania ?Solidarności?. Przełomowe w tym okresie były robotnicze strajki na Śląsku i wybrzeżu, które doprowadziły do podpisania czterech porozumień regulujących wywalczone prawa. Jednym z nich było Porozumienie Jastrzębskie podpisane 3 września 1980 roku w kopalni ?Manifest Lipcowy? ? dzisiejszej kopalni Zofiówka.
– To dla nas ważny dzień, bo czujemy się częścią tej historii. Wystawa pokazuje, że górnicy także byli przeciwni ówczesnym rządom w Polsce. Na wystawie znalazło się wiele archiwalnych zdjęć i nagrań wideo, a także archiwalne przedmioty i legitymacje należące do członków Międzyzakładowej Komisji Robotniczej w Jastrzębiu-Zdroju ? mówił Gabriel Cyrulik, prezes zarządu JSW SiG, która była pomysłodawcą i organizatorem spotkania.
Wśród wielu gości pojawił się Artur Wojtków, prezes zarządu JSW ds. pracy i polityki społecznej, członkowie zarządu JSW SiG, Sławomir Kozłowski przewodniczący Solidarności w JSW oraz dyrektorzy kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej.
– Nie silimy się na interpretację, ale pokazujemy rzeczywistość, jaka była w tamtym czasie ?wyjaśnił Robert Ciupa, dyrektor Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach. ?Miejsce w którym zginęło 9 górników jest symbolem oporu wobec stanu wojennego. Od ?81 roku to miejsce jest ważne dla całej Polski, my je tylko zapełniliśmy treścią edukacyjną, aby młodym ludziom opowiedzieć historię ich językiem, w sposób czytelny i zrozumiały ? dodał dyrektor Ciupa.
Wystawa stała rozpoczyna się od sali, w której uwidoczniony został podział Europy przez żelazną kurtynę tuż po drugiej wojnie światowej. Następnie zwiedzający odkrywają codzienność polskiego społeczeństwa w latach 70-tych, narastający kryzys gospodarczy, kolejki, brak podstawowych produktów na półkach. Opowieść o strajku w Jastrzębiu-Zdroju stanowi jeden z centralnych motywów narracji w przestrzeni wystawienniczej poświęconej tworzeniu się NSZZ ?Solidarność? na Śląsku.