Seminarium naukowe Komisji Ochrony Terenów Górniczych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach oraz Zakładu Geologii, Geofizyki i Ochrony Powierzchni GIG-PIB

5 kwietnia 2024 w GIG-PIB odbyło się seminarium naukowe zorganizowane przez Komisję Ochrony Terenów Górniczych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach oraz Zakład Geologii, Geofizyki i Ochrony Powierzchni GIG-PIB.

W czasie seminarium mowa była m.in. o projektowaniu budynków w kontekście ich zabezpieczeń na wpływy górnicze oraz konstrukcjach oporowych obiektów inżynieryjnych na terenach górniczych.
Uczestnicy mieli również okazję zapoznać się z najnowszymi publikacjami w tym zakresie: książką profesora Krzysztofa Gromysza pt. Rektyfikacja wychylonych budynków na terenach górniczych, książką prezentującą studia przypadków uszkodzeń i zabezpieczeń obiektów budowlanych na terenach górniczych doktora Tomasza Niemca oraz publikacją pt. Zasady określania odszkodowania pieniężnego za utratę wartości budynków wychylonych na skutek działalności górniczej, której autorem jest doktor Wiesław Mika.
Galeria